Proficy Plant Applications

Förbättra effektivitet, anläggningsutnyttjande och kvalitet med GEs MES plattform som är anpassad för både diskret och kontinuerlig tillverkning

Proficy Plant ApplicationsNär du söker den bästa avkastningen på din investering i termer av effektivitet, kvalitet, produktion och batchtillämpningar, så ger dessa lösningar en tydlig insikt i verksamheten. Uppnå effektiv styrning och topprestanda med en enhetlig "anläggningsmodell" som är enkel att konfigurera och som automatiskt genererar intelligenta nyckeltal s.k. KPI:er och övervakar prestanda. Nu kan du verkligen göra ändringar i realtid för att uppnå en smidigare drift med högre produktivitet.

 Applikationer

  • Proficy Quality - Plant Applications Quality modulen hjälper dig att höja produktkvaliteten genom att övervaka produktspecifikationer. Varningsgränser indikerar innan produkterna går till kassation och därmed hjälper till att minska spill och sänka produktionskostnaderna betydligt. Operatörsvägledning, kommentarer och laboratorieprov/resultat kan integreras som en del av Proficy Quality. 

  • Proficy Efficiency - En modul för att mäta och analysera den övergripande effektiviteten hos utrustningen (OEE), dvs Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och kostnader för kvalitetsbrister (TAK). Med Proficy Efficiency kan man identifiera och övervaka brister och stillestånd i tillverkningen och utföra analys av stopporsaker och rotorsaken till dessa, spillregistrering och registrering av orsak till spill, skriva ut KPI-rapporter och möjliggöra jämförelse av effektiviteten maskin för maskin, produktionslinje för produktionslinje, område för område, land för land. Vi ser till att du har fakta att utgå ifrån via automatisk datainsamling. Nu kan ni diskutera utifrån verkliga fakta - inte uppfattningar. 

  • Proficy Production - En systemmodul som hjälper till att övervaka produktionsoperationer inklusive orderhantering, släktdata, "bill of material", processorder och deras status och tillgång till material och andra resurser. Dessutom funktioner för att styra produktionsflödet mellan utrustningar, ta fram rapporter om produkters släktskap (s.k. spårbarhet/ genealogy). Kostnadsoptimering: relatera kostnader till delprocesser inklusive hjälputrustning. COA: Certificate-of-analysis på följesedlar. 

  • Proficy Batch Analysis - S88 rapporterings- och analystillämpningar direkt från hyllan, som kan sammanställa data från flera systemleverantörer, för att förbättra jämnhet, konsistens och kvalitet i batchprocesser. Jämför hel batch, del av batchkörning, procedurer och faser.

Anslut affärssystem till produktionen med
hjälp av finplaneringsverktyg

Planning System erbjuder lättanvända, kraftfulla verktyg för finplanering av produktionen.

Använd det för att gå in på detaljer och få en "helikoptervy"
- var säker på att inte missa förfallodatum och upprätthåll ett högt och balanserat kapacitets-utnyttjande.
Och integrera med ditt affärssystem.

Downloads

Proficy Plant Application 8.1 Datasheet

Nyheter med Proficy Plant Applications 8.2