Följ hjärtslagen i din produktion!

Proficy Pulse är den nyaste medlemmen i GE Intelligent Platforms programsvit för industriell automation. Med Proficy Pulse får du ett universellt gränssnitt för operatörer, arbetsledare och tekniker. Genom öppna och standardiserade gränssnitt, matas data som visas i grafiska och animerade former som är lätta att tolka. Med Proficy Pulse kan användaren snabbt och effektivt fatta beslut baserade på intuitiva och tillförlitliga uppgifter.

Proficy Pulse

Funktioner i Proficy Pulse
Proficy Pulse ger alla möjligheter till ett universiellt analytiskt användargränssnitt genom:

 • Övergripande tidsinställning med Runtime Ribbon
 • Flexibilitet genom integrerat standard Microsoft VBA objektorienterat skriftspråk
 • Integrerad säkerhet
 • Möjlighet till både tjock och tunn klientdesign
 • Standard gränssnitt till externa datakällor såsom:

  • Proficy Historian
  • Proficy Plant Applications
  • Proficy Workflow
  • Proficy HMI/SCADA
  • IGS Basic och Premium OPC-serverar
  • ADO/OLEDB/ODBC Objects & Interfaces
  • GE & Third Party OPC DA eller A&E-serverar

 

Mer information

Runtime Ribbon
Runtime Ribbon i Proficy Pulse ger dig snabb åtkomst till en viss period som du vill analyser ytterligare. Alla animationer och trender visas för de valda tidsinställningarna, så att du direkt kan se vad som hände vid den tidpunkten.

1169024885_dusifix.gif


Produktinformation

Produktinformation