För att kunna  analysera, visualisera och få överblick av verksamheten i sann realtid behövs ett verktyg som kan integrera all relevant produktionsdata från alla informationssystem i företaget. Proficy Real-Time Information Portal ger en webbaserad översikt över alla nyckeltal så att du kan driva verksamheten effektivare. Dess sofistikerade trend- och rapporteringsfunktioner utnyttjar den höga lagringskapaciteten  hos Proficy Historian, så att du kan fokusera på kontinuerlig förbättring.

Proficy Portal

Fördelar

  • Beräkna, analysera och förbättra nyckeltal och KPI (Key Performance Indicators)
  • Öka kvaliteten genom att jämföra aktuell med ideal produktion
  • Sänka avgifter och böter genom att förbättra efterlevnad av gällande regler
  • Öka produktionen genom att förbättra maskinernas utnyttjande och effektivitet
  • Begränsa omfattningen av och kostnaderna för återkallelser genom att förbättra spårbarheten
  • Förbättra beslutsfattandet genom noggrann rapportering i rätt tid
  • Snabbare frisläppning av produkter med elektroniska signaturer och 21 CFR part 11 support
  • Reducera kostnader genom att förbättra nyttjandet av tillgångarna
  • Erbjuda synlighet av tillverkning för leverantörskedjan   

 

Mer information

Proficy Historian är det ideala dataminnet för anläggnings-information  

Proficy Historian kan hantera enorma mängder data med mycket hög hastighet. I kombination med Proficy Portal  har alla tillgång till information från verkstadsgolvet vid närmaste dator.  
Ladda ner broschyren »

GE pictures : historian.jpg 

Produktinformation

Produktinformation