Förutsättningen för att upprätthålla konsekvent hög kvalitet ligger i förmågan att samla in noggrann information om tillverkningen i rätt tid och organisera den effektivt. Det är i detta sammanhang som Proficy Shop Floor SPC för datainsamling kan vara till hjälp. Denna Windows®-baserade mjukvara har omfattande funktioner för datainsamling, analys, rapportering med mera. Den är enkel att implementera och kan läsa olika typer av data, och ger överlägsen flexibilitet och kontroll.

Proficy Shop Floor SPC

Fördelar

  • Förbättrad produktkvalitet och repeterbarhet
  • Lägre produktionskostnader tack vare minskat spill och färre ombearbetningar
  • Smart integration med affärssystem ger förbättrad produktkvalitet
  • Reducerar kostnaderna för efterlevnad av stringenta föreskrifter och direktiv, inklusive 21 CFR part 11
  • Fattar beslut om produktkvalitet i realtid genom webbaserad analys
  • Öppet gränssnitt för uppkoppling av utrustning
  • Enkel att anpassa till förändringar då den använder gällande industristandard

 

Mer information

Analysera Shop Floor SPC med en webbläsare och Proficy Portal

Shop Floor SPC data kan visas med klientverktygen i Proficy Portal. Med en webbläsare kan vem som helst kontrollera data när som helst - var som helst. 
Ladda ner broschyren »

Proficy Portal 


Produktinformation

Produktinformation