Vi introducerar nu nästa generations industriella infrastruktur: Proficy Workflow.

I varje produktion finner man en blandning av automatiska och manuella processer. De manuella arbetsprocesserna är sällan beskrivna entydigt och komplett och ofta saknas dessutom ett verktyg som kan säkerställa att de blir korrekt utförda. Detta betyder att operatörerna genomför de nödvändiga arbetsprocesserna på lite olika sätt, vilket leder till en dålig repeterbarhet i produktionen och därmed till sämre kvalitet och ökade kostnader.

ProficyWorkflow  kan användas till den manuella interaktionen med produktionen via grafiska och intuitiva monterings/arbetsinstruktioner, som vägleder och styr arbetsprocessen steg för steg. ProficyWorkflow  kan dessutom användas till dokumenthantering och sammanlänkning av system, recepthantering spårbarhet, batchhantering - alltihop baserat på Microsoft tekniker: Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Foundation (WCF) och Windows Workflow Foundation (WWF).
ProficyWorkflow innehåller verktyg som ger dig full frihet till att grafiskt beskriva befintliga samt eventuellt nya arbetsprocesser steg för steg i ett flödesschema.

Genom den grundläggande SOA-arkitekturen (Service Oriented Architecture) uppnår våra kunder ökad återvinning av investerad utveckling, ökad flexibilitet och större förändringsbenägenhet. Produkterna ger på så sätt också helt nya möjligheter inom styrning och kontroll av produktionen, och för befintliga användare av både Proficy iFix, Proficy Historian samt Proficy Plant Applications finns det nya stora möjligheter för att automatisera affärslogiken i större utsträckning, lättare och bättre än tidigare. 

Ett exempel på användningsområde för Proficy Workflow är att visa monteringsinstruktioner/arbetsinstruktioner i Google Glass.

Google Glass

Användaren ser monteringsinstruktionen/arbetsinstruktionen i Google Glass.

Ett annat exempel är att visa monteringsinstruktionen/arbetsinstruktionen på en PC skärm.Som typiska användningsområden kan nämnas: 

  • Verktyg som stödjer LEAN-initiativ
  • Elektroniska monerings/arbetsinstruktioner/SOP
  • Kvalitets -styrning/-screening/avvikelsehantering
  • Hantering av alarm och korrigerande åtgärder
  • Beslutsstöd