Ett kraftfullt analysverktyg

Proficy Troubleshooter är ett kraftfullt analysverktyg som använder den absolut senaste spjutspetstekniken för att extrahera kunskap från befintlig historisk processdata. Verktyget används off-line för att identifiera orsaker till produktionsproblem och identifiera möjligheter för att förebygga dessa problem i framtiden.

Proficy Troubleshooter kan användas för batch, diskreta och kontinuerliga processer. Det ger en användare möjlighet att visualisera processproblem, och deras orsaker, genom modellering och simulering av processen med hjälp av historisk processdata. Denna kunskap kan sedan omsättas i praktiken med Proficy Cause+ som övervakar processen i realtid och ger operatörerna den kunskap och information de behöver för att hålla processen under kontroll vid varje givet tillfälle.

Proficy Troubleshooter möjliggör en "Intelligent Historian" som tydligt skiljer sig från, och ger avsevärt mer värde, än konkurrerande Historians.  

 Proficy Troubleshooter

Proficy Troubleshooter adderar värde till Proficy Historian genom att det nu är möjligt för en användare att automatiskt hitta guldkornen i historikdata med hjälp av multivariat analys. Med denna produkt kan användaren:

  • Hitta de troliga orsakerna till processproblem och variation
  • Extrahera processregler automatiskt från data
  • Ta reda på orsakerna till dåliga batcher
  • Hitta kopplingar mellan variabler
  • Estimera vinsten med att införa en realtidslösning innan man börjar
  • Bygga och simulera en realtidslösning innan den appliceras live i andra Proficy lösningar som Proficy Cause+

Data har samlats in och sparats hos tillverkande industrier i åratal. Analys av dessa data har utvecklats från enkla manuella trendanalyser av enskilda signaler till att användas för uppföljning av effektivitet, kvalitet och spårbarhet.

Proficy Troubleshooter tar oss till nästa steg och använder avancerade matematiska algoritmer för att ge oss en aldrig skådad inblick i våra processer. Detta resulterar i ny kunskap som gör det möjligt att förbättra kvalitet och utbyte från vår produktion.