HighByte IntelligenceHub

Anslut, modellera och distribuera data från fabriksgolvet med HighByte IntelligenceHub, en säker DataOps-produkt som är designad för industriell data

Använd din industriella data bättre

Om du som tillverkande företag känner att den digitala transformationen inte går så bra som du förväntat dig, så kan en Industriell DataOps-lösning vara nyckeln som hjälper dig att gå från pilot/PoC till produktioner som körs dygnet runt.

Nedan finner du sex tecken på att ett företag bör titta på en Industriell DataOps-lösning. Upplever du en eller flera av dessa?

HighByte IntelligenceHub HighByte IntelligenceHub HighByte IntelligenceHub
IIoT-projekt skalar inte som de ska på grund av integrationen/förståelsen mellan OT och IT inte fungerar som den ska Du lägger mycket tid på att skriva och underhålla kod som flyttar fabriksdata till molnet eller till interna IT/BI-system Data Scientists spenderar en stor del av sin tid med att leta efter, förstå, anpassa eller preparera data för analytics

HighByte IntelligenceHub HighByte IntelligenceHub HighByte IntelligenceHub
Du spenderar mycket pengar på att sända rådata från fabriksgolvet till molntjänster utan en klar strategi för hur det ska användas Din OT-personal är ständigt jagade av IT/IIoT-personal som vill ha access till maskindata och förklaringar av hur den ska tolkas Du är osäker på vilka personer/system som internt eller externt har access till din process och produktionsdata

Hitta lösningen med Industriell DataOps

Industriell DataOps är en ny ett nytt angreppssätt för att tillhandahålla en säker kvalitativ process och produktionsdata inom fabriken och mot molnapplikationer genom standarder som OPC UA, MQTT, SparkplugB, REST och SQL.

Genom DataOps angreppssätt minskar du tiden det tar att förbereda data samtidigt som du får dataflöden som är byggda för produktioner som körs dygnet runt.

HighByte IntelligenceHub är den första Industriella DataOps-produkten som är byggd för OT/Automationsteamen. Den är byggd för att modellera och hantera fabriksdata redan på fabriksgolvet. Produkten gör det möjligt för produktionsföretag att på ett säkert sätt ansluta, modellera och strömma industriell data till både interna och molnbaserade system utan att skriva eller underhålla kod. Ingen mer scriptning eller textbaserade konfigurationsfiler. Ingen mer felsökning av integrationer som plötsligt slutar fungera.

HighByte IntelligenceHub Nyckelfunktioner är:

 • Windows eller Linux
 • Litet resursbehov
 • Webbaserat
 • Kör på edge
 • Ingen kod eller kompilering
 • Browsa dina datakällor

Som användare av HighByte IntelligenceHub får du många fördelar gentemot mer traditionella lösningar där du skickar taggbaserad data

OT

 • Ett strukturerat, övervakningsbart och standardiserat sätt att jobba med sin industriella data
 • Överblick över den OT-data som strömmar in och ut från fabriksgolvet
 • Mindre kundanpassade script och färre felsökningar av trasiga punkt till punkt-förbindelser

 

Digital transformation

 • Möjlighet att skala och får snabbare ROI på IIoT och analytics-initiativ
 • Snabbare systemintegration och lägre utvecklingstid
 • Förbättrad kommunikation mellan IT och OT

 

Data scientists

 • Mindre tid för att preparera och förstå fabriksdata
 • Skala lösningarna snabbare då fabriken modelleras redan på edgen

Många av våra kunder använder idag olika lösningar för att skicka fabriksdata till molnet. Dessa lösningar bygger på att du skickar taggbaserad information till molnet.  HighByte IntelligenceHub

Problemet med denna approach är att det enda som binder samman två taggar på ex en formspruta är den namnstandard ni har på taggnamnet. De flesta organisationer har inte en enhetlig namnstandard inom en fabrik eller mellan fabriker. Det kan vara ofta vara 5–30 olika standarder per fabrik.

När du då ska hantera all denna information på ett gemensamt ställe som en data lake krävs det mycket olika integrationsscript för att få en enhetlig namnstandard. Det stora problemet här är oftast att den IT/IIoT-utvecklare som ska göra scripten inte känner till hur fabriken fungerar.

HighByte IntelligenceHub

Genom att använda HighByte IntelligenceHub sker modelleringen centralt. Här bestämmer du vilka parametrar ex en viss typ av maskin ska ha. Sedan sker skapandet av de hundratals individerna av den lokala personalen som ju känner till maskinerna. Vad det betyder i praktiken är att alla funktioner man bygger centralt blir enhetliga. Detta gör skalningen av ex analytics, predictive maintenance eller liknande mycket snabbare och effektivare.

Highbyte IntelligenceHub är också byggd för de OT-personer som jobbar på fabriksgolvet. Det betyder ett enkelt webgränssnitt för att både konfigurera och övervaka hela systemet.

HighByte screen

Downloads

DataOps: Den saknade länken i din Industri 4.0 Arkitektur (eng)

Intelligence Hub Datablad (eng)