Novotek Components
till Historian

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har Novotek utvecklat komponenter till operatörssystemet iFIX och Historian. Novotek Components är moduler med extra funktionalitet förpackade som komponenter. Våra komponenter definieras efter slutanvändarens behov och utvecklas för att passa stora kundgrupper.

Novotek AlarmAnalysis -

Analyserar larm och händelser som lagrats i Historian.

Alarm Analysis

Novotek AlarmAnalysis är en ActiveX-komponent som du integrerar i iFIX, MS Explorer, MS Excel eller något annat program som fungerar som en ActiveX-behållare. Vid förfrågan kan du enkelt få larmstatistik, se larm och händelser separat eller tillsammans. Du kan även skapa egna filter, definiera fält som ska ses, analysera specifika larm och mycket mer. Ifrågasätta data och fokusera på larm och händelser genom att anpassa vyer i farten genom intuitiv punkt och klickval.

Novotek TrendView -

Avancerad Trendvisning för Historian data.

TrendView

Novotek TrendView har möjlighet att kombinera historisk data med realtidsdata i samma trend, vilket förenklar dataöversikten. Med hjälp av diagram-, penn- och tidsgrupper kan användaren enkelt välja och anpassa översikten på nödvändiga trender.

 

Downloads

Product sheet - Novotek AlarmAnalysis (EN)

Novotek AlarmAnalysis is a tool to analyse historically collected and stored alarms and events.

Download

Product sheet - Novotek TrendView (EN)

Novotek TrendView has the possibility to combine historical data and real time data in the same trend.

Download