Automatisera manuella arbetsflöden

Gå över i en elektronisk automatiserad miljö för bättre spårbarhet, mindre förluster och inget krångel.

Automatisera manuella arbetsflöden

Digitalisering och automation av processer inom alla typer av verksamheter har pågått i 30 år och nu är tekniken i ett läge där även helt manuella och halvmanuella processer kan digitaliseras.

Resultatet är mindre problem med missade steg, ingen förlorad dokumentation och minskade kostnader för utbildning och support.

Läs nedan om möjligheterna och flexibiliteten i ett Workflow system.

Direkta vinster med digitalisering av arbetsflöden

Det finns ett antal sätt som införandet av ett Workflow system genererar förbättringar för dig som användare av SCADA System. De direkta konsekvenserna är att det begår färre misstag och färre missade provtagningar. Till detta skall läggas likriktningen av arbetssätt och det minskade behovet av utbildning och träning. Till slut skall nämnas en sak som man lätt bortser ifrån och det är blir lättare att införa nya rutiner och processer eftersom allt automatiskt trycks ut i organisationen.

Enkelt och visuellt sätt att bygga flöden

Varje flöde beskrivs av ett eller flera Workflows och byggs grafiskt och kan kopplas samman, köras parallellt eller hoppas mellan. Det är enkelt att interagera med användarna men även med styrsystem och signaler från andra system. Allt för att t.ex. kunna ta in en uppsättning av kvalitetsdata där hälften är manuell och den andra automatiskt.

Arbetssätt är valbart, från fasta paneler till mobilt

Alla användare kan själva välja vilket typ av klient som passar dem. Om det skall vara en stor fast panel eller om det skall vara på din egen mobil, allt är möjligt och enkelt. Det går det alldeles utmärkt att integrera i ert befintliga iFIX-system, allt för att göra det till ett totalt integrerat styr- och utförandesystem.

 

Modell av fabriken

Som ett stöd för att bygga flödena har man en modell av allt i fabriken och de produkter man bygger eller bearbetar. Denna modell beskriver hur saker hänger samman och påverkar varandra. Detta gör det enklare att sedan på ett strukturerat sätt bygga förståeliga flöden. Modellen är i grunden baserat på en standard, ISA95, som är framtagen av industrin för att just beskriva processer och produktion. 

Rollbaserad säkerhet

I dagens komplexa produktion är det viktigt att rätt information visas för rätt personer och att endast rätt personer kan ändra på saker. Därför har våra workflowlösningar möjligheten att styra access ner till varje objekt, flöde eller vy. Allt för att det skall vara flexibelt och enkelt. Dessutom är all säkerhet självklart integrerbar med er normala datorinloggning. Använder du andra lösningar från Novotek är detta direkt integrerade med våra workflowlösningar.

Downloads

Brochure - GE Workflow (EN)

Guide Operators to Action. Do your operators and technicians know the right actions to take? Is your team overwhelmed with alarms and events?

Download

 

Product sheet - Workflow for Water/Wastewater (EN)

Guide operators interactively and orchestrate processes.

Download