Novotek Components
till iFIX

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har Novotek utvecklat komponenter till operatörssystemet iFIX och Historian. Novotek Components är moduler med extra funktionalitet förpackade som komponenter. Våra komponenter definieras efter slutanvändarens behov och utvecklas för att passa stora kundgrupper. 

Novotek Messenger -

En komponent till iFIX för att skicka larm till kommunikationsutrustning.

NOVOTEK COMPONENTS

Novotek Messenger ger dig möjlighet att ta emot larm på din mobiltelefon, e-post, personsökare eller fax. Den ger dig ett verktyg för att se vad som händer i din anläggning även när du inte är på plats och du kan därmed fatta snabba beslut.  

ICS - Idus Connection Suite 

ICS för Proficy iFIX ger en grafiskt enkel och användarvänlig integration mellan Proficy iFix och Idus IS underhållssystem.

 

Väsentlig underhållsinformation från Idus IS finns tillgänglig i iFIX grafiska interface. Det är möjligt att länka korresponderande information i Idus IS som till exempel objekt, arbetsorder, felanmälan, reservdelar med mera till rätt person eller avdelning. ICS gör det möjligt att schemalägga överföring av realtidsdata från iFIX för att till exempel göra planerat underhåll baserat på verklig drifttid, antal start/stopp, antal larm etc på ett unikt objekt. Med denna unika funktion kan man optimera sitt förebyggande underhåll och därmed spara stora pengar på både reservdelar och underhåll i förtid.

 

Novotek VisualTimeChannels -

Grafisk och flexibel komponent för tidkanaler till Proficy iFIX och OPC Servers.

Komponenten ger en ojämförlig flexibilitet att hantera uppgiften som att aktivera och stänga av objekt enligt scheman och är ett operatörvänligt verktyg att handhava. Den kan bland annat användas för kontroll av dörrlås, belysning, klimatanläggning eller andra signaluppsättningar som bör hanteras vid givna tidpunkter.

 

 

Novotek SmartKvit -

Ta kontroll över dina SMS-larm. 

Om du blandar SMS-larm från ditt SCADA-system med privata meddelanden i inkorgen på din smartphone så är Novotek SmartKvit lösningen. 
Novotek SmartKvit är en app för smartphones. Den gör det möjligt att samlat kunna se SMS-larm från din anläggning och kvitteringar direkt i telefonen.  Filtreringen av SMS-larm från de andra textmeddelanderna är unik. Risken att missa ett larm minskas på så sätt betydligt.

Downloads

Produktblad - Novotek Messenger (SV)

Sprider iFIX-larm till externa enheter via e-post, fax, GSM etc.

Ladda ner

Produktblad - DUSiFIX (SV)

Integrera Proficy iFix med underhållssystemet Idus IS för att få en mer effektiv och användarvänlig upplevelse.

Ladda ner

Product sheet - Novotek VisualTimeChannels (EN)

Flexibility to handle the task of turning on and off objects according to schedules and an operator friendly tool to supervise.

Download

Produktblad - Novotek SmartKvit (SV)

Om du blandar SMS-larm från ditt SCADA-system med privata meddelanden i inkorgen på din smartphone så är Novotek SmartKvit lösningen.

Ladda ner