Konvertering av Citect HMI SCADA till GE HMI SCADA iFIX

Underlätta konvertering med hjälp av Novoteks konverteringsprogram.

Konvertering till iFIX HMI/SCADA

Novotek underlättar processen att byta HMI/SCADA system.

Vi vet alla att byte av HMI/SCADA kan vara tidsödande, komplext och riskfyllt. Dock behöver det inte vara så!

Novotek har verktygen för att göra en sådan process säker och smidig.

Konvertering av Citect HMI/SCADA till GE iFIX

Som ett steg för att underlätta konvertering av Citect HMI/SCADA till Proficy HMI SCADA iFix har Novotek har tagit fram ett konverteringsprogram. Konverteringsprogrammet konverterar både Citect databas till iFix databas, men även Citect bilder konverteras till iFix. Alla objekt och skript kan inte konverteras, men en stor del av arbetet kan undvikas genom att använda konverteringsverktyget.

Konvertering av Wonderware Intouch till GE iFIX

Med hjälp av Novoteks experter och vertyg från våra partners i USA kan vi erbjuda en plan och genomförande av konvertering Intouch installationer. Detta omfattar såväl databaser, bilder och scripting. 

Konvertering av ABB master

Har du en gammal ABB master installation så kan Novotek erbjuda en unik konvertering av allt ovanför kontrollrarna. Med hjälp av unika drivers och en lång rad av lyckade konverteringar kan vi hjälpa er komma vidare och få en anläggning som är modern och framtidssäker utan risken att byta kontrollagret. 

Downloads

Brochure  - iFIX Enabling the Smart Operator (EN)

Expect more from your HMI/SCADA. It should anticipate your operators’ needs, delivering the precise information they need quickly and intuitively.

Download