Rapporter

Detaljerade rapporter är viktiga verktyg för att kunna följa och optimera prestanda för en process. Detta gäller både kontinuerliga och satsvisa produktionsprocesser. Novotek kan hjälpa dig med detta.

 Rapporter


Rapporter används ofta för att redovisa historisk data oavsett om det är för intern uppföljning eller extern redovisning. Men genom dynamisk rapportering i realtid kan anpassade rapporter hjälpa er att förstå viktiga samband och att fatta rätt beslut.

Novoteks produkt gör det möjligt att snabbt bygga rapporter mot data från Proficy iFIX och Proficy Historian. Produkten har också stöd för att koppla in data från godtycklig SQL-databas, vilket gör att man enkelt kan integrera data från ex vågsystem, MES-system, ERP-system och UH-system. Med detta får man då en enhetlig webportal där man kan nå den data man behöver för sitt dagliga arbete.

Fördelar med online rapportering 

 

»

Alla har tillgång till den data de behöver för att utföra sitt dagliga jobb, i det format man önskar, var man än önskar den.

»

Genom att ta bort manuell sammanställning får man snabbare återkoppling och
mer korrekt data.

»

Alla jobbar med enhetlig data.

»

Alla kan få tillgång till rapporter genom en webbaserad lösning.

Fördelar med Novoteks rapporteringslösning

Novoteks erbjudande är en beprövad lösning för flera branscher med standardrapporter och mallar vilket möjliggör en snabb och säker implementation.
Andra egenskaper är:

»

Öppen, tillförlitlig och automatisk insamling av data från processystemen.

»

Integration av befintliga PLC, DCS, SCADA, HMI eller SQL-baserade system.

»

Kraftfull aggregering som ger er rätt data i rätt sammanhang.

»

Öppen och flexibel rapportdesign ger möjlighet att få de rapporter du önskar.

»

Interaktiv och lättanvänd rapportklient. 

»

Baserad på standardprodukter från General Electric och Novotek vilket ger en framtidssäker lösning

»

Baserad på bransch- och IT-standarder som OPC, SQL och Reporting Services.

»

Öppet datalager som gör det möjligt att leverera data till era befintliga system ex Qlikview eller Microsoft Power BI.

Downloads

Factsheet - ReportPlus (EN)

Targeting the variety of reporting requirements in the process and production industries.

Download

Produktblad - Produktionsrapportering inom vatten och avlopp (SV)

Flexibel, enkel och kundanpassad rapportering och analys för Vatten- och Avloppsanläggningar.

Ladda ner