Webspace 6.0

Det enkla sättet att göra ditt SCADA-system tillgängligt på webben.

Med Webspace blir din iFix  applikation tillgänglig  via ditt intranät eller internet, i en HTML5 kompatibel webbläsare. Webspace har har samma omfattande funktionalitet som en tjock iFix klient förutom möjligheten att konfigurera systemet. Detta innebär att man kan styra och övervaka sin anläggning från valfri plattform som Windows, Linux, IOS, android m.m.

Information tillgänglig överallt

Med Webspace kan man enkelt göra iFix tillgängligt på intranätet eller internet. Den är enkel att installera och underhålla. Man kan installera den på en befintlig iFix nod eller på en separat dator. Webspace klienten är en standardwebbläsare som finns i Windows, IOS, Android eller Linux. Webspace har full iFIX funktionalitet med grafik, larm, trendkurvor, popup-bilder m.m.

 

 

Säker kommunikation

Förutom att Webspace använder iFIX säkerhetssystem så används också ett standardiserat certifikat-baserat krypteringssystem för datatrafik mellan Webspace server och Webklient. På detta sätt kan man känna sig säker att data inte kan manipuleras av obehörig personal

Huvudfunktioner

 • Ny "Zero-install" HTML5 klient, inget behov att installera tredjepartsmjukvara på klienten
 • Ny option "strong encryption"
 • Ny app för MAC OS X - förenklad installation, multi-monitor support, ljud i klientdatorn och Max OS X Gatekeeper support
 • Skalning sker på klientsidan i Webspace-applikationen 
 • Mobile Sense Technology Mobile för bättre användarupplevelse på mobila enheter 
 • Lastbalansering och hög tillgänglighet 
 • Web och mobila klienter för iFIX och CIMPLICITY
 • Inga begränsningar för att använda tredjeparts objekt som .Net komponenter etc, eller att starta tredjeparts applikationer från iFix eller CIMPLICITY  
 • KAn användas på intranät eller internet 
 • E-signature och audit trail (21 CFR Part 11)
 • Visa och kvittera larm 
 • Administration: stänga ner klient-sessioner, SSL 56-bit encryption, val av portar, begränsa antalet klienter m.m. 

Downloads

Webspace 6.0 Factsheet