kepware logo

Kepware - basen för Operational Excellence

Varje rapport, visualisering eller dashboard-applikation står och faller med tillförlitligheten i den underliggande datainsamlingen. Kepware erbjuder en plattform för alla dina kommunicerande enheter att på ett enhetligt sätt kopplas och göras tillgängliga för världen.
 

Kepwares produkter är inte bara av hög kvalitet och lätta att använda, men också mycket effektiva och pålitliga. Prova själv!

 

Mer information

KEPServerEX är den grundläggande OPC Servern som ger tillgång till mer än 150 enheter via OPC DA, HDA, AE och UA.

 LinkMaster gör att man kan koppla taggar över flera OPC-servrar och länka dessa till varandra.

 RedundancyMaster ökar tillgängligheten på datainsamlingen via redundans på datakällor.

ClientAce är ett "Application Program Interface" som gör det enkelt att skapa applikationer med OPC-klient gränssnitt.