Tillförlitlig datainsamling med RedundancyMaster

Kepware RedundancyMaster ökar tillgängligheten i din datainsamling genom användning av flera OPC-servrar tillsammans. Varje serverpar uppfattas av klienten som en och samma OPC server där RedundancyMaster säkerställer korrekt dataflöde baserat på servrarnas tillgänglighet.

 

 

Vill du testa en full version av RedundancyMaster för utvärdering? Kontakta oss för mer information.

 

Mer information

Dokumentation:

RedundancyMaster Manual