Kepware OPC kommunikationsplattform

Novotek är huvuddistributör för Kepwares oöverträffade kommunikationsplattform KEPServerEX som löser alla kommunikationsutmaningar på ditt företag.

KEPServerEX; en lösning för alla kommunikationsutmaningar på ditt företag  

KEPServerEX kopplar samman alla typer av enheter och applikationer från styrsystem på fabriksgolvet till övergripande informationssystem på företagsnivå. Den löser utmaningarna inom interoperabilitet, skalbarhet och centralisering i hela ditt informationsnätverk. KEPServerEX har blivit prisad och erkänd världen över och många systemtillverkare rekommenderar Kepware.

Läs vår förklaring om OPC och OPC UA

Lär dig om IoT Gateway här

Kepware - Kommunikation för Automation och Industriell IT

KEPServerEX är en flexibel och skalbar lösning för att koppla, hantera, övervaka och kontrollera alla typer av automations- och IT-utrustningar och applikationer. Kommunikationen hanteras genom en robust plattform som stöder en stor mängd olika protokoll och standarder såsom OPC, tillverkarspecifika kommunikations-protokoll, APIer och de flesta automationssystemsgränssnitt. Genom att göra detta så möjliggör KEPServerEX driften och gör det lättare att hitta och leverera data som driver effektiviteten till nya nivåer i din organisation. 

Bevisad interoperabilitet med +250 protokoll

Bevisad interoperabilitet är nyckeln till KEPServerEX, som ger dig möjlighet att använda ditt kontrollsystems information runt om i hela din organisation. Kommunikationsdrivrutiner finns för de flesta tillverkare som Siemens, Allan Bradley, Mitsubishi, ABB och Honeywell men också för generella protokoll som BACNet, DNP3 och Modbus. På klientsidan finns en rad OPC interface att tillgå inklusive DA, AE, UA och HDA. Men det sträcker sig även till SNMP, DDE, OLE DB och ett antal tillverkar specifika gränssnitt som Wonderware Suitlink, GE NIO och Oracle MOC.

Centraliserad kommunikation för slimmade data flöden

Har du någonsin haft problem med fördröjningar i datakommunikationen på grund av redundanta dataöverföringar? De flesta har även om de inte vetat om det och många fördröjningar är relaterade till redundanta dataflöden för att många vill åt samma data vilket resulterar i att närverket fylls. KEPServerEX skapar centraliserad kommunikationsplattform som säkerställer och begränsar antalet överföringar. Idén om en kommunikationshub resulterar i en mera effektiv användning av nätverket och dess resurser och säkerställer att inga automationsenheter överlastas men utan att begränsa dataanvändningen hos användarna. KEPServerEX plattformen skapar även ett enkelt sätt att centralt hantera åtkomst, styrning och systemdiagnostik.

Kepwares skalbarhet i alla delar av ditt kommunikationsnätverk när du behöver det

Har du någonsin haft problem med att addera enheter, klienter eller datapunkter? De flesta av oss har eftersom det är olika verktyg till olika interface och har de olika funktion och utseende. KEPServerEX ger dig en unik möjlighet till skalbarhet som minskar tiden för implementering av ny utrustning, kopplingar eller datapunkter. Eftersom KEPServerEX kör med en multitrådsarkitektur där varje kanal kör självständigt, och inte påverkar varandra, och tillsammans med de inbyggda driftmoderna Configuration och Runtime kan förändringar av uppsättningen ske under drift. KEPServerEX används i alla typer av applikationer med en till miljoner datapunkter, distribuerat över en till tusentals noder.

Industriellt erkännande

Har du någonsin haft intermittenta kommunikationsfel eller plötsliga dataförluster? KEPServerEX är en industriell mjukvara utvecklad och testat för industriell användning vilket innebär 24/7 drift och idag är tusentals anläggningar beroende av stabiliteten hos KEPServerEX. Kepware är certifierad och erkänd av många industriella systemtillverkare och håller en hög nivå inom utveckling, som till exempel 1:1 principen mellan utvecklare och kvalitetstestare allt för att säkerställa en säker, stabil tillgänglig produkt.

Downloads

Customer Story - ABB Process Automation (EN)

Provides the visibility, decision support, and centralized controls needed to effectively manage data infrastructure.

Download    

Demo version - KEPServerEX (EN)

Demo download. The software demo is fully functional and runs in a two hour, time-limited mode until purchased.

Download

Manual - KEPServerEX (EN)

This software based server is designed for accurate communications, quick setup and unmatched interoperability between client applications, industrial devices and systems. The server provides a wide range of plug-in device drivers and components that suit most communication needs.

Download

Quick Client - OPC (EN)

The OPC Quick Client assists in the testing and development of the OPC Data Access 1.0 and 2.0 servers. It supports both local and remote OPC server connections. Remote connections are handled through the operating system's DCOM interface.

Download