Kepware OPC Platform - RedundancyMaster

Tillförlitlig datainsamling med RedundancyMaster.

Kepware RedundancyMaster ökar tillgängligheten i din datainsamling genom användning av flera OPC-servrar tillsammans. Varje serverpar uppfattas av klienten som en och samma OPC server där RedundancyMaster säkerställer korrekt dataflöde baserat på servrarnas tillgänglighet.

Vill du testa en full version av RedundancyMaster för utvärdering? Kontakta oss för mer information.  

Downloads

Manual - RedundancyMaster (EN)

A manual from Kepware.

Download

Data Sheet - RedundancyMaster (EN)

A data sheet from Kepware.

Download