ReportPlus

ReportPlus är idag marknadens bästa verktyg för att hantera standard och kundanpassade rapporter mot iFIX och Historian produktportfölj.

ReportPlus är en beprövad lösning för standardrapporter

Idag har många stora krav på sig att leverera korrekta och uppdaterade process och produktionsrapporter. Kraven kommer från myndigheter och produktionsledning men även från driftspersonalen.

ReportPlus är en beprövad lösning för flera branscher med standardrapporter och mallar vilket möjliggör en snabb och säker implementation.

Gör som hundratals andra kunder..

..välj Report Plus för din process- och produktionsplanering.

Ulf Yngvesson, Business Development Specialist, Novotek AB

ReportPlus levererar uppdaterade rapporter i realtid

ReportPlus

Realtidsrapporter gör att styrningen kan gå från månad/vecka till dag/timme.

ReportPlus har kopplingar i realtid mot alla sina datakällor. Detta gör att en rapport alltid genereras mot den senaste datan som finns tillgänglig.

Genom sitt kraftfulla datalager aggregeras insamlad rådata snabbt och flexibelt för presentation i rapporterna. Detta oavsett om aggregeringen sker på tid eller på händelse, ex batch.

Ett vanligt problem i processrapportering är att insamlad data inte är korrekt. Detta kan bero på fel på sensorer, kalibreringsfel, kommunikationsbortfall etc. ReportPlus hanterar allt detta genom att både exkludera och markera dålig data samt möjligheten att korrigera rådata. Givetvis spåras korrigeringarna och kan presenteras i rapporterna.

Öppenheten ger en komplett bild av all produktion från ett verktyg

ReportPlus ger dig en öppen produkt på flera olika nivåer och är därmed en framtidssäker lösning.

» ReportPlus använder Proficy Historian´s datalager. Och här finns möjligheter att hämta data via iFIX, OPC DA, OPC AE, OPC UA, filer, OSI PI etc.
» ReportPlus rapporter är webbaserade rapporter som enkelt kan integreras i ex operatörens SCADA-system eller på intranätet.
» ReportPlus rapporter kan enkelt kopplas mot godtycklig SQL-databas vilket gör att man kan få en enhetlig rapport som sammanställer all data som behövs.
» ReportPlus datalager är en plug-in i Microsoft SQL server. Det betyder att process och produktionsdata kan accessas av godtyckligt verktyg som kan SQL. Detta kan ex vara BI-verktyg som Qlikview eller Power BI eller ex MatLab.
» Har du inte all data tillgänglig? ReportPlus kan användas för att mata in manuell data ex labbvärden. Novotek har också en smartphone-app för att läsa av ex energimätare till rapporterna.

Erfarenhet ger snabb och effektiv implementation

Novoteks lösning för produktionsrapportering är en öppen
och flexibel lösning som kan användas i alla branscher.

Exempel på olika lösningar inkluderar följande:

Vatten och Avlopp

» Processrapporter från vatten och avloppsverk inkl. energiåtgång
» Balansrapporter för inkommande och utgående ex renvatten eller processvatten
» Rapporter för labbvärden kombinerat med processvärden
» Pumpstationsrapporter inkl. drifttid, starter, bräddningstider etc
» Nederbördsrapporter


Energianläggningar

» Produktionsrapporter inkl beräkning av energi
» Anläggningsutnyttjande för produktionsenheter
» Larmrapporter enligt EEMUA 191 och ISA 18.2


Livsmedel

» Balansrapporter för energi, vatten, ånga och tryckluft. Full support för att hantera mätare/räkneverk
» Normera mot produktion ex energianvändning per ton producerad mängd
» Batchrapporter med integration av processvariabler, energiåtgång, förbrukningar och alarm inkl. jämförelse mellan batcher/satser
» Tillverkningscertifikat för batcher
» Tankrapporter
» OEE / TAK-rapportering


Papper och Massa 

» Produktionsrapporter med energi per ton producerat papper
» Anläggningsutnyttjande för produktionsenheter


Järn och stål

» Körningsrapporter med integration av processvariabler, energiåtgång, förbrukningar och alarm


Downloads

Produktblad - Produktionsrapportering inom vatten och avlopp (SV)

Flexibel, enkel och kundanpassad rapportering och analys för Vatten- och Avloppsanläggningar.

Ladda ner

Customer Story - Grycksbo Paper (EN)

To be able to handle environmental and energy reports in an efficient way Grycksbo AB use the Report Plus product.

Download

Factsheet - ReportPlus (EN)

Targeting the variety of reporting requirements in the process and production industries, Novotek Report Plus delivers powerful standard and custom web reports for Proficy Historian.

Download

Faktablad - ReportPlus (SV)

En rapporteringslösning. Skapa rapporter baserad på all data från alla dina process och produktionssystem.

Ladda ner