ROB-EX är ett interaktivt, visuellt verktyg som hjälper planerare att skapa och underhålla dynamiska och effektiva produktionsplaner. Snabba och korrekta beslut fattas med hjälp av en integrerad vy av planeringen tillsammans med verksamhetens resurser. Något som gör det möjligt att optimera och balansera de effekter ändringar i planeringen kan innebära för redan utlovade leveranstider.

ROB-EX kan användas som ett fristående planeringsverktyg eller integreras med verksamhetens befintliga system.

Återkoppling från produktionen i realtid via web-klienter eller affärssystem gör att planerare och andra som berörs av planen alltid har en aktuell bild av läget.
 
ROB-EX
Fördelar med planering i realtid

  • Ger en tydlig överblick av pågående produktionsorder
  • Effektiv planering av nya order och justering av redan planerade order
  • Direkt simulering av belastning på resurser och materialförbrukning när order flyttas
  • Korrekt och precis information om kapacitet, arbetsbelastning, flaskhalsar och överensstämmelse med utlovat leveransdatum
  • Möjlighet till snabba beslut grundat på bättre och mer tillförlitlig information

Läs mer om hur ett implementeringsobjekt går till samt vad våra användare säger om systemet på vår lösningssida – klicka här.