Olika operatörers behov av processgränssnitt kan vara så skiftande som från en enkel textdisplay upp till ett komplett, distribuerat HMI/SCADA-system. En kombination av bästa industriella hårdvara och  mjukvara av världsklass skapar förutsättningar för ett optimalt operatörsgränssnitt.

Uppnå visualisering och kontroll i realtid med dessa lättanvända och skalbara tillämpningar. Den öppna designen gör att du kan öka din effektivitet och produktivitet utan större investeringar och kostnader.

Campaign photos : ifix50image140.gif

 

Mer information

Integrera IDUS underhållssystem med Proficy iFIX

1169024885_dusifix.gif
Genom att använda Novotek komponenten DUSiFIX kan du integrera HMI/SCADA med IDUS underhållssystem direkt i iFIX bilder. Det är lika enkelt som ett musklick att framställa arbetsorders, leta efter reservdelar eller kontrollera när underhåll är planerat för ditt område.
Läs mer här >>>