Proficy Operations Hub

Snabb utveckling av webbaserade produktionsvyer via drag and drop konfigurering

Proficy Operations Hub är en webbaserad plattform som samlar in, analyserar och visualiserar modellbaserad industriell information. Proficy Operations Hub kan enkelt ansluta sig till olika system via olika interface som MQTT, REST och GE Proficy programvaror.  

Med denna lösning kopplar man snabbt in sina olika system och bygger relevanta produktionsvyer, så att användaren, får rätt information, på rätt sätt vid rätt tidpunkt,  i valfri klient som PC, surfplatta eller smartphone.

 

Sammansatt webbapplikationer 

Tack vare den kodfria utvecklingsmiljö kan icke programmerare snabbt och enkelt utveckla responsiva produktionsvyer i webbmiljö. Man använder sig av det inbyggda objektbiblioteket och konfigurerar via drag and drop konfigurering. Skulle det saknas någon typ av grafiskt objekt kan detta utvecklas. 

  

 

 

Händelsebaserade aktiviteter 

Med Operations Hub kan du sätta upp händelsekedjor där t.ex. förändring i inkommande data triggar en eller flera efterföljande händelser så som att skicka ut ett E-Mail och göra en databas fråga. 

 

Flexibel klientmiljö

Då Operations Hub är responsiv och endast kräver en HTML5 kompatibel webblösare kan användaren fritt välja mellan PC, surfplatta eller smartphone, vilket gör att informationen alltid finns tillgänglig för användaren

 

 

Sammankoppling med GE MES-System Plant Applikations och Operations Hub

Operations Hub kan enkelt användas för att göra kombinerade MES-vyer och egenutvecklade vyer

Downloads

Proficy Operations Hub Datasheet