Proficy Sensor Health

Övervaka dina givare och upptäck tidigt onormala avvikelser i givarens beteende för att undvika förlorad produktion, säkerhetsrisker, samt felaktiga data som ligger till grund för den digitala transformeringe

Har ni hög beläggning där ett oplanerat stopp p.g.a. givarfel får stor
påverkan?

Jobbar Ni i en reglerad miljö där givarproblem kan medföra att produkter
blir återkallade eller produkter som blir kasserade? 

Jobbar Ni med ständiga förbättringar där felaktiga processdata för
analys kan ge fel beslutsunderlag?

Proficy Sensor Health är en app som enkelt kan konfigureras för att övervaka onormala avvikelser i process-signalernas beteende . Den kräver inte någon programmering eller någon speciell datakunskap.

Enkla steg Proficy Sensor Health

Denna app är inbäddad i GE Digitals visualiseringsprogramvara Proficy Operations Hub.

Användaren kan på detta sätt enkelt se analysresultat och status i visualiseringsverktyget 

Med denna lösning kan du snabbt byta ut den felaktiga givaren och på så sätt minimera kostsamma stillestånd och produktionsbortfall

Avvikelser som kan detekteras:

  • Ytterlighetsvärde
  • Data saknas
  • Konstant värde
  • Bias/offset
  • Drift
  • Hastighets förändringar

Proficy Sensor Health övervakar

Downloads

Proficy Sensor Health Datasheet