SERVICE

Utbildning

För att hänga med i den senaste tekniken krävs att du uppdaterar dina kunskaper och färdigheter. Novotek hjälper dig att maximera din investering i produkterna, så att du kan optimera din produktivitet. Utbildningsprogrammet omfattar allt från grundkurser för produkter till avancerad funktionsdesign vid kundens anläggning eller vid ett av våra utbildningscentra. Vår schemalagda utbildningsverksamhet bedrivs i våra utbildningslokaler i Malmö. Vi kan även anordna anpassade kurser ute hos er eller på något av våra kontor.

 Kursbroschyr

Kursschema & information

Ladda ner Kursbroschyren 2019 här och läs om mer Praktisk information

 

Kursutbud 2019

U201 Proficy iFIX Grundkurs 
Ladda ner kursfaktabladet »

U203 Proficy iFIX Fortsättningskurs
Ladda ner kursfaktabladet »

U204 Proficy iFIX VBA
Ladda ner kursfaktabladet »

U401 Proficy Machine Edition Quickpanel Workshop
Ladda ner kursfaktabladet »

U402 Proficy Machine Edition Logic Developer PLC
Ladda ner kursfaktabladet »

U403 Proficy ME PACSystem RX31/7i

Ladda ner faktabladet »

U406 GE IFIX/SCADA Förberedelser för WEB HMI
Kursen mål är att skapa en grundläggande utbildning i iFIX/SCADA, speciellt anpassad för de som inte tidigare använt iFIX och nu ska gå WEB HMI-utbildningen. Kursen tar upp funktioner som bildbyggnad, databaser, larmhantering och historik samt I/O kommunikation.

U407 GE WEB HMI
Kursen går igenom installation av WEB HMI, användning av säkerhetscertifikat och konvertering av iFIX bilder till dynamiska HTML5-displayer i GE WEB HMI. Uppbyggnad och användande av modellbaserade bilder och navigationsstruktur. Konfigurering av Control Card och trendkurvor.

U410 Proficy Plant Applications Fundamentals
Ladda ner kursfaktabladet »

U411 Proficy Plant Applications Efficiency
Ladda ner kursfaktabladet »

U412 Proficy Plant Applications Quality
Ladda ner kursfaktabladet »

U501 Kepware Grundkurs
Kursen går detaljerat igenom KepserverEX plattformen där man fokuserar på dess arkitektur och hur man ansluter mot andra program och hårdvara. Kursen innehåller produktdemonstrationer (tex optimering av kommunikation, verktyg för felsökning, OPC UA tunnel, Taglänkning, Databaskoppling etc.), övningar och en överblick över OPC.

U601 Workflow Grundkurs
GE Workflow Fundamentals är en tre-dagars kurs som fokuserar på grundläggande konfigurering och utveckling av GE Workflows applikationer. Deltagarna kommer att jobba med ett testsystem där vi kopplar oss till flera datakällor. Vi kommer även att gå igenom administration, säkerhet och rapportering för att ge en total förståelse av GE workflow lösningen.

U811 Proficy Historian
Ladda ner kursfaktabladet »

U812 GE Historian Client Tools (Även en del av Historiankursen)
Kursen ger grundläggande träning i användandet av Excel Addin, OLEDB Provider och det webbaserade trendanalysverktyget GE Historical Analysis.

U813 Report Plus Grundkurs
Kursen omfattar utveckling av kraftfulla, dynamiska och webbaserade produktionsrapporter. Deltagaren lär sig att bygga nya rapporter utifrån mallar men även att skapa nya mallar.

U910 Proficy Scheduler (ROB-EX)
Proficy Scheduler är en lösning på effektiv produktionsplanering kopplat mot ERP, MES eller som fristående enhet. På kursen lär du dig grundprinciperna samt att konfigurera Proficy Scheduler för planering av din verksamhet. Du lär dig att lösa typiske utmaningar så som kapacitetsutnyttjande, flaskhalsplanering, manuell planläggning, automatisk planläggning med regler osv.