Industriell Digitalisering

Novotek har sedan 1986 hjälpt producerande företag att automatisera och integrera sina olika flöden inom produktionen, vilket idag definieras som en del av Digitaliseringsresan

Vi levererar kompetens, produkter och helhetslösningar för industriell digitalisering

Industriell Digitalisering innebär att människor, maskiner, sensorer och produkter alltid är uppkopplade och kan kommunicera med varandra. Samtidigt transporteras enorma mängder data, som omvandlas till användbar information både för internt och externt bruk.

Den digitala transformeringens fördelar uppnås när insamlad data analyseras och resultatet återförs till produktionen i form av intelligent/automatisk styrning och övervakning.


Novotek - The Digital Journey

Kan ni identifiera er verksamhet med någon av följande påståenden?

Öar av information som inte är tillgänglig för alla Olika system och applikationer som inte ”pratar med varandra”
Information överförs manuellt av användaren mellan olika system Information finns inte tillgängligt när man behöver den
Dålig återkoppling från verkligheten, antingen kommer input för sent eller inte alls Felaktig manuellt insamlad data överförs som felaktig digital information
Information lagras men används aldrig Styrning/beslut av processen görs utifrån magkänsla och inte verkliga belägg

... låt oss då bli er digitala rådgivare och hjälpa er välja rätt väg för att omvandla er information till rätt kunskap!

Kontakta oss på digitalisering@novotek.se för en halvtimmes kostnadsfri konsultation. 

Varför påbörja en digital transformering?

Hur nås industriell digitalisering?

Var blir resultatet?

Industri 4.0 handlar om hur industrin kan digitaliseras inom automation, industriell it och olika tillverkningsteknologier där målet är en produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

IIOT Smart Industri

Förändra den dagliga verksamheten, men tänk också långsiktigt

Industri 4.0 kan ses som en operativ komponent, som företaget använder för att utveckla och förbättra den dagliga affärsverksamheten. Men det krävs också en klar uppfattning om vad företaget vill uppnå i det långa perspektivet.

Det behövs visioner och insikter

Det sägs att 70% av företags satsningar på att digitalisera verksamheten misslyckas. En viktig förklaring är att det saknar visioner, mål och strategier när man sätter igång det arbetet. Det är helt avgörande att förstå varför det är viktigt att utveckla och förändra verksamheten och att ha en bild av vad man vill uppnå.

Tankar och idéer om digitaliseringen behövs för att komma igång, men för att kunna bli nyskapande krävs även insikter och erfarenheter. Med andra ord behövs det goda kunskaper om behov och möjligheter i såväl den egna verksamheten som hos kunden, för att kunna hitta nya lösningar.

Novotek - The heart of Industrial Digitization

Vi förstår industriell digitalisering

Framgången med Industriell Digitalisering bygger på kommunikation mellan människor och produktion, för bättre och snabbare samspel

Med vår långa erfarenhet kring användandet av produkter och teknologi kombinerat med kompetensen att leverera automation och Industriella IT lösningar, har vi utvecklat olika metoder för att hjälpa ert företag med det övergripande industriella digitaliseringsmålet, att uppnå:

Bättre leveransprecision

Högre anläggningsutnyttjande

Lägre miljöpåverkan

Jämnare arbetsbelastning

Högre kvalitet

Optimerad daglig styrning

Grunden är att hjälpa er identifiera nya affärsmodeller där vi med fokus på industriell digitalisering belyser följande områden:

 • Vad är digitalisering? Exempel och bakgrund
 • Genomföra diskussioner med olika arbetsgrupper så som produktion, underhåll, ledningsgrupp m.m.
 • Utvärdera status på alla befintliga system
 • Analys av hur mogen er organisation är för digitalisering
 • Nulägesanalys som visar var den digitala transformationen skall påbörjas
 • Granska informationskällor samt datakvalitén
 • Starta upp och/eller förändra verksamhetsprocesser som utvecklas och digitaliseras

Vi börjar med innovationshjulet med sina korta cykler och där lärandet är det centrala:

 • Identifiera kunden, olika typer och kategorier
 • Möjliga lösningar utifrån marknadsanalys
 • Grundhypoteser kring kundbehovet
 • Skapa MVP (Minimum Viable Product) och testa antaganden
 • Mät och observera kundbeteende
 • Vägval och eventuell omdefinition av målet med transformationen

Internet of Things är en term som hörts i några år nu, tillsammans med Industrial IoT, Industri 4.0 och nu senast Industriell Digitalisering. Alla dessa "buzz words" är i kärnans mening en sak; och det är att kunna sammankoppla enheter och saker, för att ge insikt och kunna optimera deras prestanda. Kärnan i det hela är anslutning och att kunna strömma data från en källa till en databas, och sedan ha möjligheten att göra analyser, skapa "dash boards" för jämförelser och till och med göra automatiserat förebyggande underhåll. Utmaningarna med detta, nästa generations nätverk och system, är många och för att kunna säkra att ni lyckas med det behövs kunskap och planering.