Utbildning

Utvecklingen inom vår bransch går snabbt. För att hänga med i den senaste tekniken krävs det att du uppdaterar dina kunskaper och färdigheter, både för din och för din arbetsgivares skull

Många undersökningar visar vilken oerhörd nytta utbildningar har för att främja den anställdas effektivitet, kreativitet och arbetsglädje.

Novotek erbjuder ett brett utbud av  utbildningar på våra produkter. Under 2020 utvecklade vi vår distansutbildningsverksamhet och har beslutat att från och med 2021 kommer den att vara vårt normala sätt att genomföra utbildningar. För Novotek är det av största betydelse att ge den bästa och mest kvalificerade utbildningen.


Intresserad att att utbilda dig med oss? 
Kontakta din lokala säljare eller maila: info@novotek.com

Utbildningsutbud & information


Ladda ner Utbildningsbroschyren för 2021

Novoteks Utbildningar 2021

Utbud och datum för utbildningar under våren 2021

Datum för utbildnignarna visas terminsvis, höstens datum och utbildningar presenteras i maj


U201 Proficy iFIX Grundutbildning
Datum för utbildning: 

2 - 4 Februari
13 - 15 April
Ladda ner faktabladet för Proficy iFIX Remote »
Ladda ner faktabladet för Proficy iFIX i Novoteks lokaler »


U203 Proficy iFIX Fortsättningsutbildning
Utbildning sker vid förfrågan
Ladda ner faktabladet för Proficy iFIX Fortsättningsutbildning »


U204 Proficy iFIX VBA
Utbildning sker vid förfrågan
Ladda ner faktabladet för Proficy iFIX VBA »


U401 Proficy Machine Edition Quickpanel Workshop
Utbildning sker vid förfrågan
Ladda ner faktabladet »


U403 Me PACSystem RX3i
Datum för utbildning kommer 

Ladda ner faktabladet »


U410 Proficy Plant Applications Fundamentals
Datum för utbildning kommer 

Ladda ner faktabladet »


U411 Proficy Plant Applications Efficiency
Datum för utbildning kommer 

Ladda ner faktabladet »


U412 Proficy Plant Applications Quality
Datum för utbildning kommer

Ladda ner faktabladet »


U501 Kepware Grundutbildning
Datum för utbildning kommer

Ladda ner faktabladet för Kepware Grundutbildning Remote »
Ladda ner faktabladet för Kepware Grundutbildning i Novoteks lokaler »


U601 Proficy Workflow Grundutbildning
Utbildning sker vid förfrågan

GE Workflow Fundamentals är en tre-dagars kurs som fokuserar på grundläggande konfigurering och utveckling av GE Workflows applikationer. Deltagarna kommer att jobba med ett testsystem där vi kopplar oss till flera datakällor. Vi kommer även att gå igenom administration, säkerhet och rapportering för att ge en total förståelse av GE workflow lösningen.


U811 Proficy Historian
Datum för utbildning: 
9 - 10 Mars
4 - 5 Maj
Ladda ner faktabladet för Proficy Historian Remote »
Ladda ner faktabladet för Proficy Historian i Novoteks lokaler »


U812 GE Proficy Historian Client Tools (Även en del av Historianutbildningen)
Utbildning sker vid förfrågan

Kursen ger grundläggande träning i användandet av Excel Addin, OLEDB Provider och det webbaserade trendanalysverktyget GE Historical Analysis.


U813 Report Plus Grundutbildning
Datum för utbildning: 
16 - 17 Mars
18 - 19 Maj

Kursen omfattar utveckling av kraftfulla, dynamiska och webbaserade produktionsrapporter. Deltagaren lär sig att bygga nya rapporter utifrån mallar men även att skapa nya mallar.


U910 ROB-EX Grundutbildning
Datum för utbildning: 
23 - 24 Mars

ROB-EX är en lösning för effektiv produktionsplanering kopplat mot ERP, MES eller som en fristående programvara. På kursen lär du dig grundprinciperna samt att konfigurera ROB-EX för planering av din verksamhet. Du lär dig att lösa typiska utmaningar så som kapacitetsutnyttjande, flaskhalsplanering, manuell planläggning, automatisk planläggning med regler.