Ota yhteyttä

Keskustele asiantuntijan kanssa

Hyväksyn täten Novotek:n henkilötietokäytännön

Tuotannonsuunnittelu
ja –ohjaus
(APS, Operator, Mobile)

Läpinäkyvyyttä tuotantoon!

Tavoitteena tehokkaampi tuotannonsuunnittelu ja –ohjaus?

Planning in EXCEL? Not a solution!Voimme kertoa, että et ole ainoa. Muiden tuotannonsuunnittelijoiden tavoin olet saattanut huomata, että muutostenhallinta ja uudelleensuunnittelu ERP- ja Excel -työkaluilla on hidasta ja vaatii suuren määrän manuaalista työtä, eivätkä ne esitä tietoja kovinkaan havainnollisesti. Miksi et ottaisi käyttöön työkalua, joka mahdollistaa aivan uudenlaisen läpinäkyvyyden tuotantoon?

Novotek ROB-EX on tarkoitettu tuotannonsuunnitteluun ja –ohjaukseen ympäristössä, jossa on toimittava lyhyellä aikajänteellä ja jatkuvasti muuttuvassa tuotannossa. ROB-EX on modulaarinen ja konfiguroitava ohjelmisto, jonka myötä se vastaa tehokkaasti eri tuotantoalojen vaatimuksiin (kappaletavara, projekti, prosessi, muu).

Novotek ROB-EX suunnittelu- ja ohjausratkaisulla saat tuotannon toimimaan tehokkaasti!
 ROB-EX tuotannonsuunnittelu- ja hienokuormitusjärjestelmän myötä renkaiden valmistuskapasiteetin

”ja kuormituksen hallinta on helpottunut merkittävästi – tämä mahdollistaa meillä paremman toimitusvarmuuden sekä tehokkaan tuotannon kaikissa tilanteissa. Nykyisin toimitusaikakyselyihin saadaan nopeat ja faktapohjaiset vastaukset, eikä laaja tuotesortimentti tai valmistusprosessin kompleksisuus pääse yllättämään resurssipuutteiden tai kalliiden tuotevaihtojen osalta”

Pasi Antinmaa, tehdaspäällikkö, Nokian Raskaat Renkaat


Suunnittelun ja valmistuksen prosesseihin on Rob-Ex:n

käyttöönoton myötä tullut parempi läpinäkyvyys tarjoten meille entistä paremmat mahdollisuudet prosessien jatkokehittämiseen.

Anssi Viskari, Director Business IT Services, UPM Plywood


ROB-EX ohjelmiston myötä olemme saaneet näkyvyyden kapasiteettiin pitkälle tulevaisuuteen

” - pystymme ennakoimaan toimituskykyä ja resurssitarpeita useamman kuukauden päähän. ROB-EX järjestelmä mahdollistaa myös kuormituksen tarkan hallinnan, esim. viimeistelytöitä ohjaamme tuntitarkkuudella”

Jarkko Anttila, Johtaja, TemeraN Konepaja Oy


ROB-EX:llä on ollut merkittävä vaikutus siihen, että Teampacin tuotantoa on voitu kasvattaa ilman henkilöstöresurssien lisäämistä

”Teemme samalla tehtaalla ja likimain samalla henkilöstöllä tällä hetkellä
40 % enemmän tuotantoa”

Perttu Valaja, omistaja ja hallituksen jäsen, Teampac Oy.

Hyödyt ja takaisinmaksu (ROI)

Lower costs and higher yield with better schedulingSadat asiakkaamme ratkaisevat joka päivä tuotannon haasteita kehittämällämme työkalulla. Toteutetun kyselyn perusteella, asiakkaamme ovat saavuttaneet ohjelmistomme avulla uskomattomia tuloksia. Nopeimmat takaisinmaksut ovat tulleet mm seuraavista kohdista:

• Läpimenoaikojen lyhentyminen jopa 40%

• Keskeneräisen tuotannon (KET) alentuminen jopa 15%

• Kapasiteetin käyttöasteen parantuminen jopa 20 %

• Ylitöiden vähentyminen jopa 35%

• Tuotantomäärien kasvu samalla konekannalla jopa 7%

• Tuotantomäärien kasvu samalla henkilömäärällä jopa 40%

• Keskimäärin 50% vähemmän käytettyä työaikaa hienokuormitukseen/suunnitteluun

Tuotannonsuunnitteliijan päätöksenteko nopeutuu ja helpottuu

ROB-EX APS (Advanced Planning and Scheduling) tarjoaa selkeän yhteenvedon tuotantotiedoista. Lisäksi se näyttää välittömästi mahdolliset resurssien, tuotantokapasiteetin tai raaka-aineiden pullonkaulat. Kaikki tilaukset ja niiden työvaiheet näkyvät reaaliajassa Gantt- kaaviossa. Suunnitelma sisältää myös reaaliaikaiset varastosaldot ja käytettävissä olevat henkilöresurssit. ROB-EX säästää tuotannonsuunnittelijan aikaa automatisoimalla esimerkiksi viikkosuunnitelmien tai varastonmäärien tuonnin ERP järjestelmästä. Periaatteemme on, että tuotannonsuunnittelija osaa tehdä parhaat päätökset hankalissa tilanteissa. Monimutkaisiin ratkaisuihin ei tarvitse käyttää aikaa tai rahaa, vaan todellisen tilanteen nähdessään tuotannonsuunnittelija pystyy toteuttamaan suunnitelman parhaalla mahdollisella tavalla.

ROB-EX Operator (MES lite) selainkäyttöliittymät ja Time Tracker mobiilioptimoidut käyttöliittymät mahdollistavat tuotannon työjonojen helpon esittämisen tuotannon työpisteillä tai alihankkijalla. Työntekijät voivat raportoida työn statustietoa, kirjata työn etenemistä, tai avata työlle liittyviä dokumentteja. Työn etenemätiedot esitetään reaaliaikaisesti tuotannonsuunnittelijan näkymässä jolloin mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti.Vakioliitynnät yleisimpiin toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP)

Ready to go integration to ERP systemsTehokkain lopputulos saavutetaan, kun tuotannonsuunnittelujärjestelmä liitetään toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) tai toimitusketjun hallintajärjestelmään (SCM). Ratkaisumme on liitettävissä helposti suurimpien ERP- ja SCM-valmistajien järjestelmiin. Integraatio on helppo toteuttaa ja sen ansiosta on helppo siirtyä käyttämään ROB-EX:ia. Tiedot voidaan tuoda ROB-EX:iin helposti myös Excel-tiedostosta. Vakioliitynnät mahdollistavat tuotantotilausten tuonnin ERP-järjestelmästä, laajemmat integraatiot myös varastomäärien ja muiden tietojen päivittämisen. Jos käytössäsi on jo esimerkiksi VISMA, Dynamics NAV (Navision), Dynamics AX (Axapta), SAP, iScala, Digia Enterprise tai Oscar, älä epäröi ottaa seuraavaa askelta parantaaksesi operatiivista suorituskykyäsi! Valmiita liityntöjä on myös muihin järjestelmiin, sekä paikallisiin että globaaleihin.

Lataukset

Product sheet - ROB-EX Scheduler

ROB-EX Scheduler is used successfully by planners in production companies of various sizes and from a broad range of industrial sectors across the world.

Customer Story - Aluflex AB

Through experienced staff and quality products, Aluflex delivers the best solutions to their customers, they are specialists in both profile systems and linear movements on the Nordic market. Novotek are proud to be the supplier for their planning system.

Data Sheet - ROB-EX Quick Guide

Optimize your production with better planning. With ROB-EX, you’ll get a clear overview and can anticipate the impact of the requirements for your production changes.

Customer Story - Bifodan A/S

Bifodan A/S produces dietary supplements and medicine. The production consists of both Bifodan’s own products and customers’ brands. After implementing ROB-EX Scheduler Bifodan has improved their credibility as supplier and realised a 20 % revenue increase.

Tarvitsetko tukea tuotannon suorituskyvyn kehittämiseen? Varaa maksuton web-esittely

Täytä oheinen lomake, niin otamme sinuun yhteyttä. Kerromme, mikä ratkaisu tukisi teidän tuotantoanne.

Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@novotek.fi tai soittaa numeroon 0207 959 450.

Hyväksyn täten Novotek:n henkilötietokäytännön