Benytt dine industrielle data bedre med HighByte Intelligence Hub.

Opplever du digitalisering av din produksjonsbedrift som mer utfordrende enn forventet? HighByte Intelligence Hub er spesielt designet for industrielle data. Med et sikkert DataOps-produkt kan du enkelt koble sammen, transformere og distribuere data fra fabrikkgulvet til resten av bedriften.

Få løsningen med HighByte Intelligence Hub

HighByte Intelligence Hub er den første industrielle DataOps-løsningen laget spesielt for OT og automasjonsteam. Løsningen er bygd for å kunne modellere og hente data allerede på fabrikkgulvet, og gjør det mulig for produksjonsbedrifter å koble, modellere og distribuere industriell data på en sikker måte. Dataen kan sendes til både interne og skybaserte systemer, uten å skrive eller oppdatere kode. Løsningen støtter blant annet OPC UA, MQTT, SparkplugB, REST og SQL.

Med HighByte Intelligence Hub transformeres rådata til kompleks og nyttig informasjon, som deretter kontekstualiseres og deles med applikasjonene som krever det. Resultatet er optimal dataflyt.

HighByte Intelligence Hub for din bedrift

I dag bruker mange av våre kunder ulike kodebaserte løsninger for å sende fabrikkdata til skylagring. Utfordringen er at det eneste som kobler to koder sammen, er navnestandarden for kodenavnet. De fleste bedrifter mangler en felles ensartet navnestandard. Når data og informasjon senere skal håndteres, kreves det ofte koding/skripting. Problemet er at IT/IIoT-utvikleren som skal lage koden/skriptet sjeldent vet hvordan fabrikken fungerer.

Ved å bruke HighByte Intelligence Hub foregår modelleringen sentralt. Du bestemmer selv hvilke parametere hvilke maskiner skal ha. Resultatet innebærer at alle sentrale funksjoner blir enhetlige. Dette effektiviserer skalering av analyse, prediktivt vedlikehold og andre funksjoner.

Med HighByte Intelligence Hub kan du:

  • Organisere, standardisere og slå sammen industriell data i én løsning.
  • Modellere, dokumentere og distribuere data mer effektivt.
  • Unngå å skrive tilpassede skripter og feilsøke ødelagte integrasjoner.
  • Redusere tiden som brukes på å forberede data til analyse.
  • Redusere datatap fra manglende koblinger.
  • Forbedre sikkerheten gjennom hele systemet.
  • Redusere sky-, behandling- og lagringskostnader for unødvendige data.
  • Redusere tiden som brukes på distribusjon og vedlikehold av systemintegrasjoner.


HighByte Intelligence Hub gir deg funksjonene du trenger i et lett tilgjengelig brukergrensesnitt.

HighByte Intelligence Hub er også utviklet for OT-folk som jobber på fabrikkgulvet. Dette betyr et enkelt webgrensesnitt for både å konfigurere og overvåke hele systemet.

Vil du vite mer om HighByte Information Hub? Se HighByte sine nettsider her, eller send oss en mail på salg@novotek.no