IDUS gir oversikt og løfter ditt vedlikehold opp til et nytt nivå!
IDUS, nå også med den populære APP'en for mobil og nettbrett, er markedets mest praktiske og brukervennlige vedlikeholdssystem.

Du løfter enkelt vedlikeholdet opp til et nytt nivå! Idus er et komplett system som hjelper bedrifter i alle størrelser og bransjer til en mer optimal og kostnadseffektiv drift!

Brukervennlig med grafisk navigasjon
IDUS er basert på grafisk navigasjon! Det gjør det enkelt og raskt for brukerne å komme i gang og til å finne effektivt frem i systemet.

Brukervennlighet og praktisk verdi har den høyeste prioritet under utviklingen av systemet. Både brukere uten spesielle PC-kunnskaper og avanserte brukere kan lett navigere seg frem til et objekt, arbeidsordre etc. i systemet. "Pek- og klikkmetoden" brukes til grafisk navigasjon i velkjente bilder.

Rask implementering
Idus implementeres på kort tid av en av våre dyktige prosjektledere med lang erfaring innenfor vedlikehold.

Funksjoner
Systemet har et bredt spekter av funksjoner.  

  • Grafisk brukergrensesnitt
  • Anleggsregister med objektkort
  • Arbeidsordre
  • Feilregistrering
  • Rundelister
  • Lager
  • Innkøp
  • Tidsrapportering
  • Rapporter & Historikk
  • mm.

Tett integrert med driftskontrollsystemet iFIX
Til Idus finnes en Connection Suite for intergrasjon med iFIX. Alle vedlikeholdsrelaterte funksjoner ligger da lett tilgjengelig i objektene i iFIX bildene. I tillegg muliggjør denne koblingen også at driftstider, antall start/stopp etc. fra iFIX enkelt kan trigge aktiviteter i IDUS. Da kan man legge opp til en mer tilstandsbasert vedlikeholdsstrategi.   

Mobil APP
Idus er et moderne system som også støtter bruk av mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Det er utviklet en egen App som gir brukerne mulighet til å ta med seg systemet ut i felt. Her støttes muligheten til å både jobbe online og offline. Les mer om App'en i produktinformasjonen under.


 

Mer informasjon

 Registrer din e-postadresse og få tilgang til å laste ned filer og dokumenter på våre hjemmesider: