Produktion og distribution af energi omfatter både el- og varme. Novotek har leveret til dette segment siden sidst i 1980'erne. Novotek har været særligt aktiv inden for varmedistributionsfaciliteter, hvor vi har haft en meget konkurrencedygtig SCADA-løsning.

I de senere år har vi udviklet løsninger inden for dette felt med henblik på at lette de nye EU-bestemmelser om udslipshandel, der er kommet på plads for at reducere CO2-udslip. Vi har her udviklet en løsning for at overholde bestemmelserne fuldt ud, herunder dataindsamlingen og rapporterne.

Novotek har også lavet dataindsamlingsløsninger i realtid for store DCS-systemer med rapporteringsfaciliteter i realtid. Vi har i flere tilfælde gjort dette i kombination med vores OPC-server, som f.eks. Masterbus300.