Novotek utarbeider løsninger for alle typer infrastrukturprosjekter. Vi har vært involvert i tunnel-, bro og jernbaneprosjekter. I disse prosjektene har vi hatt rollen som hovedentreprenør, underleverandør og tjenesteleverandør. 

 

Download - Suksesshistorier

Suksesshistorier

Mipro OY – jernbanekontroll og overvåkning