Kontakt oss

Snakk med en spesialist

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger

Cyber Security i produksjonsmiljø

IT i produksjonsmiljø er ikke som vanlig IT og det holder ikke å bare koble vekk kontornettverket. Den vanligste årsaken til problemer er faktisk at noen uoppmerksomt kobler en bærbar enhet til prosessnettverket.

Har alle system i prosessnettverket den siste oppdaterte software?

cyber security nätverkskopplade enheter

I administrativ IT vil svaret mest sannsynligvis være JA, men innenfor industriell IT (OT) er svaret i de fleste tilfeller NEI. En infisert PC på det administrative nettverk vil øyeblikkelig få avbrutt sin nettverksforbindelse, men dette er ofte ikke mulig eller svært uheldig for utstyr i produksjonen. I de følgende seksjoner vil du kunne se hvordan OpShield kan sikre deres produksjons IT (OT).

Les mer om forskjellen mellom IT og OT Cyber Security >>

Kjør den opp og vær beskyttet!

cyber security opshield
Mange IT-system krever spesialister og kontinuerlig overvåkning. OpSheild-systemet er designet spesifikt for å være enkelt å installere og enda enklere å bruke. Kjernen i systemet er å overvåke hele nettverket og lage "baselines" for å kunne definere hvilken trafikk som skal gå mellom hvilke noder og dette på protokollspesifikt nivå. OpShield erstatter ikke deres eksisterende infrastruktur, men kompletterer den.

Alt baseres på hva som bør skje

cyber security

I alle prosessnett vet man hvilke noder som skal prate med hvem og hvorfor. Dette er kjernen i den sikkerheten som OpShield levererer. Når man har installert en OpShield i nettverket kommer den automatiskt til å begynne og lagre all datatrafikk slik at brukere siden kan gå in og se hvordan nettverket oppfører seg. OpShield skaper en såkalt baseline, hvor man siden kan be systemet å beskytte deg om det avviker fra din baseline. Du kan også selv definere hvem som skal prate med hvem, hvor ofte og hvor mye. Kjernen i dette er at OpShield har en mengde industrielle protokoller innebygd slik som Modbus, Profinet OPC etc. hvilket innebærer at all trafikk kan analyseres ned til minste detalj.

  

Kontinuerlige oppdateringer

cyber security

For å kunne sikre at OpShield oppdager alle nye sikkerhetstrusler blir den jevnlig oppdatert med nye "sikkerhetssignaturer". Selskapet bak Opshield  hjelper i dag store kunder som Shell med å sikre alt kritisk utstyr.

 

Enkel installasjon og drift

cyber security

Mange IT system er avanserte og krever spesialister for å kunne driftes. Dette gjelder ikke OpShield, som helt fra starten av har blitt designet for å kunne konfigureres av normalt personell som håndterer produksjons- og prosess-IT. Alt håndteres fra et enkelt og intuitivt grensesnitt der ”drag-and-drop” benyttes for å bygge strukturen, definere alarmer og konfigurere tillat trafikk.

 

 

Veien til et sikkert anlegg

cyber security

Vi anbefaler følgende steg på veien for å implemente OpShield:

Fase 1: Først blir forskjellen mellom IT og OT forklart og deretter utføres en analyse av kritisk utstyr. Du mottar deretter en rapport, som inneholder våre anbefalinger samt generelt opplæringsmateriale for sikkerhet på OT nivå. 

Fase 2: Novotek kommer og installerer den første OpShield boksen slik, at vi kan analysere deres nettverk og bygge en baseline.

Fase 3: Etter et par uker kommer vi tilbake og går gjennom nettverksanalysens resultater og den samlede baseline. Med dette som fundament hjelper vi dere med å installere en komplett OpShield løsning slik at det oppnås helt nytt sikkerhetsnivå i deres anlegg.

Selskapet bak OpShield

cyber security

Wurltech startet opp i Vancover i Canada i 2005. På kort tid har de blitt globalt ledende innenfor OT sikkerhet. Det hele startet med at de «hacket» seg inn hos Shell. De jobbet videre og tilbøy sine tjenester for andre. Etter hvert vokste det frem et produkt for dette. De laget OpShield med all sin kompetanse bygd inn.

Nedlastinger

OpShield: Purpose-built Security for Industrial Environments

As production systems become more interconnected, the exposure to network-based cyber incidents increases, putting production, reputation, and ultimately profits at risk.

An Executive Guide to Cyber Security for Operational Technology

Securing critical assets in a digitally connected world.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under, eller ring oss på tlf: 33165800.

Jeg godkjenner herved Novoteks personopplysninger