Bokslutskommuniké
januari – december 2023

Oktober – december 2023
• Rörelseintäkterna uppgick till 155,3 (144,1) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 24,7 (20,4) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 17,0 (16,2) MSEK.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 1,6 (1,3) kronor.
• Orderingången uppgick till 174,1 (166,2) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,3 (20,8) MSEK.

Januari – december 2023
• Rörelseintäkterna uppgick till 503,0 (433,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 48,0 (42,1) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 33,3 (32,4) MSEK.
• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 3,1 (2,9) kronor.
• Orderingången uppgick till 522,5 (454,8) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 41,8 (49,3) MSEK.
• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,65 (1,50) kronor per aktie.

MARKNADSLÄGE

Marknadens intresse för Novoteks lösningar fortsätter att öka, speciellt inom våra nya områden såsom ”Industrial Data Operations”. Trenden att kunder skjuter upp beslut om beställningar av större nya projekt, drivet av den generella oron i omvärlden, fortsätter. Dock har effekten varit mindre under fjärde kvartalet. Flera större kunder beställde i slutet av året affärer som skjutits på under året.

STRATEGISKA OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET SAMT HELÅRET

Utvecklingen av UK&I verksamheten var i fokus under 2023 med både integration av den förvärvade enheten såväl som utvidgning till Irland. Detta ger oss en stabil grund att fortsätta växa där.
I maj avgick vår grundare Göran Andersson som styrelseordförande och ersattes av Sven Kristensson. Sven kommer med sin breda erfarenhet hjälpa Novotek på den inslagna vägen att växa och göra detta lönsamt.
I höstas genomfördes en ledarkonferens för att definiera Novoteks gemensamma färdväg mot 2025 vilket vi valt att kalla ONE Novotek. Det handlar om att förbereda Novotek för snabb tillväxt vad gäller lönsamhet, personal, geografier och på en gång säkerställa våra hållbarhetsmål.

UTSIKTER

Den makroekonomiska situationen tenderar att fortsatt påverka beslutsprocesserna hos kunder till att bli mer långdragna, men bilden är splittrad över olika geografier och industrier. Dock ser vi ett fortsatt stort intresse för de produkter och lösningar vi tillhandahåller på marknaden. Trenden med ökande digitalisering för att möta industrins effektiviseringsbehov är fortsatt stark.

Du kan ladda ner rapporten här >>.

 

Novoteks affärsidé är att leverera produkter och lös­ningar till sina kunder för att säkerstäl­la deras behov av industriell IT och Automation.

+ Guida kunder och integratörer till en lösning som fungerar.
+ Hjälpa kunder och integratörer att implementera lösningen på bästa sätt.
+ Säkerställa lösningen genom att erbjuda tjänster för vidmakthållande.
= “Product management” enligt Novotek.

För att uppnå vår vision har följande delstrategier utarbetats:

  • Fokus på kundernas framgång.
  • Mix av produkter, tjänster och lösningar.
  • Innovativa lösningar för en ny värld.
  • Små till stora lösningar.
  • Geografisk närhet.
  • Ett integrerat och enhetligt Novotek.<!–

Pressutskick

Nedan regulatoriska pressutskick.

Novotek använder EQS Newswire som distributörskanal.

2023
fre, aug 18, 2023 08:30 CEST Halvårsrapport januari – juni 2023
mån, maj 8, 2023 18:25 CEST Kommuniké från årsstämma
mån, maj 8, 2023 16:00 CEST Delårsrapport januari – mars 2023
ons, april 12, 2023 10:00 CEST Årsredovisning 2022
tors, mars 30, 2023 09:00 CEST Kallelse till årsstämma, 2023-05-08
tors, feb 16, 2023 08:30 CET Bokslutskommuniké januari – december 2022

2022
tors, nov 10, 2021 08:30 CET Delårsrapport januari – september 2022
tis, nov 01, 2022 11:40 CET Novotek förvärvar Astec IT Solutions Ltd (UK)
tors, aug 18, 2022 08:30 CEST Halvårsrapport januari – juni 2022
mån, juni 13, 2022 08:15 CET Novotek utser Helena Bramstorp till ny CFO
tis, maj 10, 2022 18:37 CET Kommuniké från årsstämma
tis, maj 10, 2022 16:00 CET Delårsrapport januari – mars 2022
tis, april 19, 2022 11:10 CET Årsredovisning 2021
tors, mars 31, 2022 15:15 CET Kallelse till årsstämma, 2022-05-10
tors, mars 10, 2022 14:35 CET CFO Jonas Hansson lämnar Novotek AB
tors, feb 17, 2022 08:30 CET Bokslutskommuniké januari – december 2021

2021

tors, nov 11, 2021 14:00 CET Delårsrapport januari – september 2021
mån, nov 1, 2021 18:44 CET Styrelseledamot i Novotek avgår från styrelsen
tors, aug 26, 2021 20:30 CET Novotek förvärvar aktier i bolag i Tyskland
tis, aug 17, 2021 14:00 CET Halvårsrapport januari – juni 2021
fre, maj 07, 2021 11:30 CET Novotek utökar ledningen
tors, maj 06, 2021 18:00 CET Kommuniké från årsstämma
tors, maj 06, 2021 16:00 CET Delårsrapport januari – mars 2021
ons, april 14, 2021 14:00 CET Årsredovisning 2020
tis, mars 30, 2021 09:01 CET Kallelse till årsstämma, 2021-05-06
tors, feb 18, 2021 14:30 CET Bokslutskommuniké januari -december 2020
mån, feb 01, 2021 08:00 CET Ändring i ledningen för Novotekgruppen

2020
tis, nov 10, 2020 14:00 CET Delårsrapport januari – september 2020
tis, aug 18, 2020 14:00 CET Halvårsrapport januari – juni 2020
tors, aug 13, 2020 12:20 CET Novotek AB förvärvar B+I Automation AG (Schweiz)
tors, maj 07, 2020 18:30 CET Kommuniké från årsstämma
tors, maj 07, 2020 16:00 CET Delårsrapport januari – mars 2020
tors, maj 07, 2020 15:00 CET Ändrat förslag till utdelning
fre, april 17, 2020 13:00 CET Årsredovisning 2019
fre, mars 27, 2020 14:30 CET Kallelse till årsstämma samt ändrat förslag till utdelning
ons, feb 12, 2020 14:30 CET Bokslutskommuniké januari -december 2019

2019
tors, nov 14, 2019 14:00 CET Delårsrapport januari – september 2019
tors, aug 15, 2019 14:00 CET Halvårsrapport januari – juni 2019
mån, jun 03, 2019 09:34 CET Novotek AB: Ändring i ledningen för Novotekgruppen
tors, maj 09, 2019 08:40 CET Kommuniké från årsstämma, 2019-05-08
ons, maj 08, 2019 15:30 CET Delårsrapport januari – mars 2019
ons, april 17, 2019 13:00 CET Årsredovisning 2018
ons, april 03, 2019 10:00 CET Kallelse årsstämma, 2019-05-08
tors, feb 14, 2019 15:00 CET Bokslutskommuniké januari -december 2018

2018
fre, nov 09, 2018 14:30 CET – Delårsrapport januari – september 2018
tors, aug 09, 2018 14:00 CET – Halvårsrapport januari – juni 2018
ons, maj 09, 2018 18:30 CET – Kommuniké från årsstämma, 2018-05-09
ons, maj 09, 2018 15:30 CET – Delårsrapport januari – mars 2018
fre, apr 13, 2018 14:15 CET – Årsredovisning 2017
ons, apr 4, 2018 10:30 CET – Kallelse årsstämma, 2018-05-09
tors, feb 15, 2018 14:00 CET – Bokslutskommuniké januari – december 2017

2017
tors, nov 09, 2017 14:00 CET – Delårsrapport januari – september 2017
tors, sep 28, 2017 15:00 CET – Novotek slutför förvärvet av Kerrco
tors, aug 17, 2017 11:00 CET – Novotek AB (publ) har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med ägarna till Kerrco Automation Limited
tors, aug 10, 2017 14:00 CET – Halvårsrapport januari – juni 2017
tis, maj 09, 2017 10:00 CET – Kommuniké från årsstämma, 2017-05-08
mån, maj 08, 2017 15:30 CET – Delårsrapport januari – mars 2017
ons, apr 12, 2017 10:50 CET – Årsredovisning 2016
mån, apr 03, 2017 09:00 CET – Kallelse årsstämma, 2017-05-08
tors, feb 16, 2017 14:00 CET – Bokslutskommuniké januari – december 2016 –>

<!– 2016
tors, nov 10, 2016 14:00 CET – Delårsrapport januari – september 2016
tors, aug 11, 2016 14:00 CET – Halvårsrapport januari – juni 2016
tis, maj 10, 2016 10:00 CET – Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)
mån, maj 09, 2016 16:00 CET – Delårsrapport januari – mars 2016
ons, apr 13, 2016 14:00 CET – Årsredovisning 2015
fre, apr 01, 2016 09:00 CET – Kallelse till årsstämma
fre, feb 12, 2016 14:00 CET – Bokslutskommuniké januari – december 2015

2015
fre, nov 06, 2015 14:04 CET – Delårsrapport januari – september 2015
tors, aug 06, 2015 14:00 CET – Halvårsrapport januari – juni 2015
tors, maj 07, 2015 10:00 CET – Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)
ons, maj 06, 2015 16:00 CET – Delårsrapport januari – mars 2015
fre, apr 10, 2015 11:00 CET – Årsredovisning 2014
ons, apr 01, 2015 09:01 CET – Kallelse till årsstämma
tis, feb 10, 2015 14:00 CET – Bokslutskommuniké januari – december 2014

2014
tors, nov 06, 2014 14:00 CET – Delårsrapport januari – september 2014
ons, aug 06, 2014 15:00 CET – Halvårsrapport januari – juni 2014
tors, maj 08, 2014 11:00 CET – Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)
ons, maj 07, 2014 15:30 CET – Delårsrapport januari – mars 2014
fre, apr 11, 2014 11:00 CET – Årsredovisning 2013
ons, apr 02, 2014 09:00 CET – Kallelse till årsstämma
tis, feb 11, 2014 15:00 CET – Bokslutskommuniké januari – december 2013

2013
tis, nov 05, 2013 15:00 CET – Delårsrapport januari – september 2013
tors, aug 08, 2013 15:00 CET – Halvårsrapport januari – juni 2013
tis, maj 07, 2013 11:00 CET – Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)
mån, maj 06, 2013 15:30 CET – Delårsrapport januari – mars 2013
fre, apr 12, 2013 14:00 CET – Årsredovisning 2012
tis, apr 02, 2013 08:59 CET – Kallelse till årsstämma
mån, feb 11, 2013 15:00 CET – Bokslutskommuniké januari – december 2012

2012
tors, nov 01, 2012 15:00 CET – Delårsrapport januari – september 2012
tors, aug 16, 2012 15:00 CET – Halvårsrapport januari – juni 2012
fre, maj 04, 2012 11:00 CET – Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)
tors, maj 03, 2012 16:30 CET – Delårsrapport januari – mars 2012
tors, apr 12, 2012 14:00 CET – Årsredovisning 2011
mån, apr 02, 2012 09:00 CET – Kallelse till årsstämma
tors, feb 16, 2012 08:36 CET – Bokslutskommuniké januari – december 2011 –>