Pressutskick

Nedan regulatoriska pressutskick.

Novotek använder från och med q3 2023 Modular Finance som distributörskanal.

2023

2023-11-10 08:30 Novotek AB: Delårsrapport januari-september 2023 Regulatory MAR
Juli - september 2023•Rörelseintäkterna uppgick till 106,0 (91,6) MSEK.•Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (6,1) MSEK.•Resultatet...
2023-08-18 08:30 Novotek AB: Halvårsrapport januari-juni 2023 Regulatory MAR
Novotek AB: Halvårsrapport januari-juni 2023 Novotek AB / 78 Halvårsrapport Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från...
2023-05-08 18:25 Novotek AB: Kommuniké från årsstämma Regulatory
Novotek AB: Kommuniké från årsstämma Novotek AB / 64 Kommuniké från årsstämma Spridning av Svenska Regulatoriska...
2023-05-08 16:00 Novotek AB: Delårsrapport januari-mars 2023 Regulatory MAR
Novotek AB: Delårsrapport januari-mars 2023 Novotek AB / 68 Kvartalsrapport Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från...
2023-04-12 10:00 Novotek AB: Årsredovisning 2022 Regulatory
Novotek AB: Årsredovisning 2022 Novotek AB / 60 Årsredovisning Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group...
2023-03-30 09:00 Novotek AB: Kallelse till årsstämma Regulatory
Novotek AB: Kallelse till årsstämma Novotek AB / 62 Kallelse till årsstämma Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst...
Novotek AB: Bokslutskommuniké januari – december 2022 Novotek AB / 73 Bokslutskommuniké Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter...

2022

2022-11-10 08:30 Novotek AB: Delårsrapport januari - september 2022 Regulatory MAR
Novotek AB: Delårsrapport januari - september 2022 Novotek AB / 68 Kvartalsrapport Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från...
Novotek AB: Novotek förvärvar Astec IT Solutions Ltd (UK) Novotek AB / 428 Insiderinformation Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en...
2022-08-18 08:30 Novotek AB: Halvårsrapport januari - juni 2022 Regulatory MAR
Novotek AB: Halvårsrapport januari - juni 2022 Novotek AB / 78 Halvårsrapport Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från...

Om Novotek / IR kontakt

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden, Benelux-länderna, Schweiz samt Storbritannien och Irland.

Vid eventuella frågor, kontakta:


Tobias Antius, CEO och VD
0736 33 89 15
tobias.antius@novotek.com

Helena Bramstorp, CFO
0709 98 91 33
helena.bramstorp@novotek.com

 

Prenumeration på finansiell information