Pressutskick

Nedan regulatoriska pressutskick.

Novotek använder från och med q3 2023 Modular Finance som distributörskanal.

2024

Novotek AB (”Novotek” eller ”Bolaget”) har idag förvärvat 70 % av aktierna i Taschek & Gruber Automatische Datenverarbeitungs...
2024-05-06 18:15 Novotek AB: Kommuniké från årsstämma Regulatory
Novotek AB höll idag 2024-05-06 årsstämma och beslöt följande: UtdelningÅrsstämman beslöt att för räkenskapsåret...
2024-05-06 16:00 Novotek AB: Delårsrapport januari – mars 2024 Regulatory MAR
Januari-mars 2024•Rörelseintäkterna uppgick till 136,3 (115,8) MSEK.•Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (9,2) MSEK.•Resultatet...
Års- och hållbarhetsredovisningen för Novotek AB har offentliggjorts och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.com...
2024-03-26 10:15 Kallelse till årsstämma i Novotek AB Regulatory
Kallelse till årsstämmaAktieägarna i NOVOTEK AB, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2024 klockan 17.00...
Oktober - december 2023• Rörelseintäkterna uppgick till 155,3 (144,1) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 24,7 (20,4) MSEK.&bull...

2023

2023-11-10 08:30 Novotek AB: Delårsrapport januari-september 2023 Regulatory MAR
Juli - september 2023•Rörelseintäkterna uppgick till 106,0 (91,6) MSEK.•Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (6,1) MSEK.•Resultatet...
2023-08-18 08:30 Novotek AB: Halvårsrapport januari-juni 2023 Regulatory MAR
Novotek AB: Halvårsrapport januari-juni 2023 Novotek AB / 78 Halvårsrapport Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från...
2023-05-08 18:25 Novotek AB: Kommuniké från årsstämma Regulatory
Novotek AB: Kommuniké från årsstämma Novotek AB / 64 Kommuniké från årsstämma Spridning av Svenska Regulatoriska...
2023-05-08 16:00 Novotek AB: Delårsrapport januari-mars 2023 Regulatory MAR
Novotek AB: Delårsrapport januari-mars 2023 Novotek AB / 68 Kvartalsrapport Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från...

Om Novotek / IR kontakt

Novotek AB (publ) är sedan 1999 noterat på börsen. Aktierna är för närvarande upptagna på Small Cap-listan vid den nordiska OMX-börsen. Novotekkoncernen grundades 1986 i Sverige och har idag främst sin verksamhet i Norden, Benelux-länderna, Schweiz samt Storbritannien och Irland.

Vid eventuella frågor, kontakta:


Tobias Antius, CEO och VD
0736 33 89 15
tobias.antius@novotek.com

Helena Bramstorp, CFO
0709 98 91 33
helena.bramstorp@novotek.com

 

Prenumeration på finansiell information