Home MFN News Items Novotek AB: Kommuniké från årsstämma
,

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i Novotek AB

Novotek AB höll idag 2023-05-08 årsstämma och beslöt följande: 

Utdelning
Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2022 dela ut en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 10 maj 2023. Utdelningen beräknas ske den 15 maj 2023.

Styrelse
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson, Sven Kristensson och Peter Rosén. Sven Kristensson valdes till ny styrelseordförande. Göran Andersson har avböjt omval.

Valberedning
Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB. 

Revisor
Årsstämman omvalde Mazars AB med huvudansvarig revisor Anders O Persson samt Caroline Norrsand, verksam vid Mazars AB.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Arvodering av styrelse
Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett arvode om 400 tkr till styrelseordförande samt 125 tkr till övriga styrelseledamöter. 

Ersättningsrapport
Styrelsens ersättningsrapport för 2022 godkändes.

Information
För ytterligare information kontakta: 

Tobias Antius
CEO
073-6338915
tobias.antius@novotek.com            

Helena Bramstorp
CFO
070-9989133
helena.bramstorp@novotek.com

Novotek AB

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom lösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering, produktionsprocesser samt tjänsteutbud kring deras leverans. Med djup kunskap om hur industriella informationsflöden skapas och kontrolleras kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi tillhandahåller lösningar för all datahantering från insamling och lagring till analys, visualisering och styrning såväl från produktionen som själva produkten som kunden producerat. Viktiga branscher är energi, livsmedel, läkemedel, järn & stål, kemi & petrokemi, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447

 


Dokument: Novotek AB Kommuniké från årsstämma

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1626839

Novotek AB / 64 Kommuniké från årsstämma

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1626839  08.05.2023 CET/CEST

Fler mfn_news