Home MFN News Items Novotek förvärvar österrikiska Taschek & Gruber Automatische Datenverarbeitungs gmbH
,

Novotek förvärvar österrikiska Taschek & Gruber Automatische Datenverarbeitungs gmbH

Novotek AB (”Novotek” eller ”Bolaget”) har idag förvärvat 70 % av aktierna i Taschek & Gruber Automatische Datenverarbeitungs gmbH (”T&G”). T&Gs verksamhet bedrivs huvudsakligen i Österrike och Novotek utökar därmed sitt verksamhetsområde till Österrike. T&G har bedrivit samma typ av återförsäljande verksamhet som Novotek med GE och Emerson i centrum sedan starten 1995. T&G har 16 anställda, och omsatte under räkenskapsåret 2023 ca 4,3 MEUR med ett EBITDA‐resultat om ca 250 kEUR.

Den initiala köpeskillingen uppgår till ca 1,54 MEUR (exklusive kassa), och finansieras med befintliga medel samt checkkredit. Till detta kommer en tilläggsköpeskilling om högst 1,2 MEUR som baseras på T&Gs resultat under de kommande tre räkenskapsåren. Ett optionsavtal har även ingåtts med den aktieägare i T&G som äger resterande 30 %, enligt vilket Novotek å ena sidan har rätt att under 2027 förvärva resterande aktier i T&G och nuvarande aktieägaren å andra sidan har rätt att sälja sina aktier till Novotek under 2027.

Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Novoteks vinst per aktie under innevarande räkenskapsår. T&G kommer senare att namnändras till Novotek Austria gmbH.

”Vi ser framemot att ingå i Novotek-gruppen eftersom det ger oss möjlighet till en större produktportfölj och tillgång till många expertkonsulter som vi kan erbjuda våra kunder och partners i Österrike. Detta kommer att stärka bolaget och våra kundrelationer. Vi kan även erbjuda våra medarbetare bättre personliga utvecklingsmöjligheter.” säger Harald Taschek, verkställande direktör för T&G. Harald kommer att kvarstå i denna position och även ingå i Novoteks koncernledning.

”Vi får nu helt nya möjligheter att utveckla vårt erbjudande i DACH-regionen samt inom OEM marknaden där T&G har unik kompetens som vi kan använda i andra länder inom Novotek. Detta ger Novotek ett utökat och förstärkt erbjudande i alla nuvarande marknader.” säger Tobias Antius, verkställande direktör och CEO för Novotek AB.

Fler mfn_news