Aktie

Namn Novotek Börs NASDAQ OMX Nordic Stockholm
 Symbol NTEKB Notering Small Cap Stockholm
 ISIN-kod SE0000567752 Handelspost 1
 Noterad sedan 1999-06-30 Valuta SEK
 Aktier 9 100 000 Sektor Technology

Det finns totalt i Novotek 10,6 miljoner aktier. Av dessa är 1,5 miljoner A-aktier, vilka har 10 röster jämfört med röst för B-aktier. Alla aktier har samma rätt till utdelning. På A-aktierna finns hembudsklausul.

.

Aktieägare

Ägarstruktur 2021-12-31

Novoteks tio största aktieägare Antal
aktier av
serie A
Antal
aktier av
serie B
Andel
av röster
i %
Andel av
kaptial
i %
Noveko Syd AB 1 050 000 150 000 44,2 11,3
Arvid Svensson Invest AB 0 2 635 000 10,9 24,9
Novoplan AB 200 000 538 260 10,5 7,0
Persantic AB 250 000 0 10,4 2,4
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 0 463 740 1,9 4,4
Västsvenska Systembyggen AB 0 410 000 1,7 3,9
Larsson, Bernt 0 324 445 1,4 3,1
Löfström, John 0 188 900 0,8 1,8
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 187 157 0,8 1,8
Sagent, Rikard 0 167 800 0,7 1,6
Övriga 0 4 034 698 16,7 37,8
Totalt 1 500 000 9 100 000 100 100

Källa: Euroclear AB

 

 

Utdelning

Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50% av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens fi­nansiella ställning och förvärvsplaner.

Utdelning per aktie
 Räkenskapsår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 SEK 1,0 1,0 1,0 1,0 1,25 1,25 1,25 0,00* 2,25** 1,5
 Direktavkastning % 9,2%  8,6%  6,1% 5,8% 6,7% 4,9% 4,4% 5,1% 2,0%
 Vinst per aktie 0,1 0,9 1,3 1,4 1,5 1,9 2,2 2,5 2,7 3,7

*Pga. corona-utbrottet ändrades utdelningsförslaget och fastställdes till 0,00. Dock ligger Novoteks utdelningspolicy kvar.

**Ordinarie utdelning 1,50 + extra utdelning 0,75.

Aktiekapital

År Transaktion Ökning av
aktiekapitalet
SEK
Ökning av
antalet 
aktier
Aktie-
kapital
SEK
Antal
aktier
1990 50 000 500
1996 Fondemission 50 000 500 100 000 1 000
1998 Split 100:1 99 000 100 000 100 000
1998 Fondemission 1 900 000 1 900 000 2 000 000 2 000 000
1998 Nyemission 100 000 100 000 2 100 000 2 100 000
1999 Split 4:1 6 300 000 2 100 000 8 400 000
1999 Nyemission 550 000 2 200 000 2 650 000 10 600 000