Aktie

Namn Novotek Börs NASDAQ OMX Nordic Stockholm
 Symbol NTEKB Notering Small Cap Stockholm
 ISIN-kod SE0000567752 Handels-post 1
 Noterad
sedan
 1999-06-30 Valuta SEK
 Aktier 9 100 000 Sektor Techno-
logy

Det finns totalt i Novotek 10,6 miljoner aktier. Av dessa är 1,5 miljoner A-aktier, vilka har 10 röster jämfört med röst för B-aktier. Alla aktier har samma rätt till utdelning. På A-aktierna finns hembudsklausul.

Aktieägare

 

Utdelning

Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50% av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens fi­nansiella ställning och förvärvsplaner.

Utdelning per aktie
 Räkenskapsår 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 SEK 1,0 1,0 1,0 1,25 1,25 1,25 0,00* 2,25** 1,5 1,5 1,65
 Direktavkastning % 8,6%  6,1% 5,8% 6,7% 4,9% 4,4% 5,1% 2,0% 3,3% 3,4%
 Vinst per aktie 0,9 1,3 1,4 1,5 1,9 2,2 2,5 2,7 3,7 3,1 3,1

*Pga. corona-utbrottet ändrades utdelningsförslaget och fastställdes till 0,00. Dock ligger Novoteks utdelningspolicy kvar.

**Ordinarie utdelning 1,50 + extra utdelning 0,75.

Aktiekapital

År Transaktion Ökning av
aktiekapitalet
SEK
Ökning av
antalet 
aktier
Aktie-
kapital
SEK
Antal
aktier
1990 50 000 500
1996 Fondemission 50 000 500 100 000 1 000
1998 Split 100:1 99 000 100 000 100 000
1998 Fondemission 1 900 000 1 900 000 2 000 000 2 000 000
1998 Nyemission 100 000 100 000 2 100 000 2 100 000
1999 Split 4:1 6 300 000 2 100 000 8 400 000
1999 Nyemission 550 000 2 200 000 2 650 000 10 600 000