Novotek konstruerar lösningar för alla typer av infrastrukturprojekt. Vi har varit involverade i tunnel-, bro- och järnvägsprojekt, där vi har haft olika roller, som huvudentreprenör eller underentreprenör, men också som leverantör av tjänster och produkter.