Home MFN News Items Novotek AB (publ) har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med ägarna till Kerrco Automation Limited
,

Novotek AB (publ) har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med ägarna till Kerrco Automation Limited

Novotek AB (publ) har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med ägarna till Kerrco Automation Limited (“Kerrco”) avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Kerrco.

Kerrco grundades 2004 och har huvudkontor i Glasgow, Skottland, och distribuerar produkter inom Automation och Industriell IT i Storbritannien och Irland. Räkenskapsåret 2016-2017 omsatte Kerrco £3,8M och genererade ett EBITDA-resultat om £0,4M. För ytterligare info om Kerrco, se http://www.kerrcoautomation.co.uk/

Kerrco är ett lönsamt produktbolag som passar mycket väl in i Novotek-koncernen, då Kerrco har i många stycken ett liknande kunderbjudande som Novotek. – "Kerrco är ett välskött bolag, där vi kan addera ytterligare produkter och kompetens och få bolaget att fortsätta att växa med god lönsamhet. Det finns en stor marknadspotential, då Kerrcos nuvarande marknadsandel i Storbritannien och Irland är relativt lägre jämfört med Novoteks marknadsandelar på våra marknader", säger Tobias Antius, VD och koncernchef för Novotek.

Förvärvet är bland annat villkorat av en sedvanlig due diligence-undersökning av Kerrco samt att ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Novoteks vinst per aktie.

Aktieöverlåtelseavtal och tillträde är planerat vara klart innan utgången av Q3 2017.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti, 2017 kl. 11:00 (CET).

Fler mfn_news