Home MFN News Items Novotek: Årsredovisning 2014
,

Novotek: Årsredovisning 2014

Årsredovisningen för Novotek är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.se. På hemsidan ( www.novotek.se/investor-relations/bolagsstamma ( http://www.novotek.se/investor-relations/bolagsstamma ) ) finns även sedan tidigare kallelsen till bolagsstämman den 6 maj tillgänglig.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2015 kl. 11.00 (CET).

Fler mfn_news