Home MFN News Items ÅRSREDOVISNING 2010
,

ÅRSREDOVISNING 2010

Årsredovisningen för Novotek är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.se. På hemsidan (www.novotek.se/bolagsstamma) finns även kallelsen till bolagsstämman den 5 maj tillgänglig.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2011 kl. 14.00 (CET).

 

 

Fler mfn_news