Home MFN News Items ÅRSREDOVISNING 2011
,

ÅRSREDOVISNING 2011

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012 kl. 14.00 (CET).

(För komplett årsredovisning se bifogad fil)

Årsredovisningen för Novotek är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.se. På hemsidan (www.novotek.se/investor-relations/bolagsstamma) finns även kallelsen till bolagsstämman den 3 maj tillgänglig.

Fler mfn_news