Home MFN News Items Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2020
,

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2020

Novotek: Årsredovisning 2020 publicerad

Årsredovisningen för Novotek är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.se. På hemsidan (www.novotek.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemma) finns även sedan tidigare kallelsen till bolagsstämman den 6 maj tillgänglig.

För ytterligare information, kontakta: CFO Jonas Hansson, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com

Denna information är sådan information som Novotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2021 kl. 14:00 CET. 
 


Dokument: Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2020

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1184784

Novotek AB / 60 Årsredovisning

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1184784  14.04.2021 

Fler mfn_news