Home MFN News Items Novotek AB: Ändrat förslag till utdelning
,

Novotek AB: Ändrat förslag till utdelning

Utfallet av corona-utbrottet är mycket osäkert och mycket dystra makroekonomiska prognoser har nu lämnats. Novotek har nu även känt av en lägre aktivitetsnivå och en lägre investeringsvilja hos sina kunder. Novotek värnar om sina anställda och har inte tillämpat korttidspermittering i något av sin verksamhetsländer. Givet det osäkra läget kan dock inte detta uteslutas i framtiden. Baserat på ovan har styrelsen beslutat att dra tillbaka det tidigare förslaget till utdelning och istället föreslå att årsstämman fattar beslut om att ingen utdelning betalas ut. Skulle osäkerheten minska och marknadssituation stabiliseras, kan styrelsen kalla till extra bolagsstämma senare under året för beslut om utdelning för räkenskapsåret 2019.

För ytterligare information kontakta: 

Tobias Antius 
CEO och verkställande direktör 

040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com   

Jonas Hansson 
CFO 
040-316932,
073-6338932
jonas.hansson@novotek.com 

Denna information är sådan som NOVOTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj, 2020 kl. 15:00 (CET).
 


Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=QPWJOUVENT
Dokument titel: Ändrat förslag till utdelning

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1038779

Novotek AB / 428 Insiderinformation

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1038779  07.05.2020 

Fler mfn_news