Home MFN News Items Novotek AB: Årsredovisning 2021 publicerad
,

Novotek AB: Årsredovisning 2021 publicerad

Novotek AB: Årsredovisning 2021 publicerad

Årsredovisningen för Novotek är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.com. På hemsidan (www.novotek.com/investor-relations-sv/bolagsstyrning) finns även sedan tidigare kallelsen till bolagsstämman den 10 maj tillgänglig.

För ytterligare information, kontakta: CFO Jonas Hansson, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com

Denna information är sådan information som Novotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2022 kl. 11:10 CET. 
 


Dokument: Novotek AB Årsredovisning 2021

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1329805

Novotek AB / 60 Årsredovisning

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1329805  19.04.2022 

Fler mfn_news