Home MFN News Items Novotek AB: Årsredovisning 2022
,

Novotek AB: Årsredovisning 2022

Novotek AB: Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för Novotek AB har offentliggjorts och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.com. Årsredovisningen finns här även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). 

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius                    
CEO och verkställande direktör             
073-6338915                      
tobias.antius@novotek.com            

Helena Bramstorp
CFO
070-9989133
helena.bramstorp@novotek.com

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april, 2023 kl. 10:00 (CEST).


Dokument: Novotek AB Årsredovisning 2022

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1605733

Novotek AB / 60 Årsredovisning

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1605733  12.04.2023 CET/CEST

Fler mfn_news