Home MFN News Items Novotek AB: Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2019
,

Novotek AB: Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2019

Årsredovisningen för Novotek är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.se. På hemsidan (https://www.novotek.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemma) finns även sedan tidigare kallelsen till bolagsstämman den 7 maj tillgänglig.

För ytterligare information, kontakta: CFO Jonas Hansson, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com

Denna information är sådan information som Novotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2020 kl. 13:00 CET. 


Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=HMOHNMWVGP
Dokument titel: Novotek årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2019

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1024233

Novotek AB / 60 Årsredovisning

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1024233  17.04.2020 

Fler mfn_news