Home MFN News Items Novotek AB förvärvar B+I Automation AG (Schweiz)
,

Novotek AB förvärvar B+I Automation AG (Schweiz)

Novotek AB ('Novotek' eller 'Bolaget') har idag förvärvat 75 % av aktierna i B+I Automation AG ('B+I'). Resterande 25 % kommer att förvärvas över kommande femårsperiod. Remo Ingold, verkställande direktör för B+I, kommer framgent att ingå som medlem av koncernens ledningsgrupp. 

B+Is verksamhet bedrivs huvudsakligen i Schweiz och påminner starkt om Novoteks verksamhet, med motsvarande leverantörsrelationer. B+I kommer därför på ett utmärkt sätt utvidga Novotek-gruppen. Under räkenskapsåret 2019 omsatte B+I ca 2,8M CHF med ett EBITDA-resultat om ca 150K CHF. Den initiala köpeskillingen uppgår till ca 1,0M CHF (exklusive kassa). Köpeskillingen för resterande 25 % av aktierna i B+I baseras på B+Is resultat kommande år. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Novoteks vinst per aktie under innevarande år. B+I kommer senare att namnändras till Novotek Switzerland AG. 

'Vi ser stora möjligheter i och med Novoteks förvärv och ledarskap, att kunna utnyttja Novoteks kunnande samt deras organisation för att kunna växa på vår marknad' säger Remo Ingold, verkställande direktör för B+I. Remo kommer att stanna i denna position även under Novoteks ledning och fortsätta utveckla verksamheten. Remo kommer samtidigt att ingå som medlem av koncernens ledningsgrupp. 

'Förvärvet av B+I är ett mindre förvärv men innebär en geografisk utvidgning i ett för oss intressant land och Novotek kan bidra i deras fortsatta utveckling' säger Tobias Antius och fortsätter 'vi välkomnar därför idag extra mycket våra nya medarbetare i Schweiz in i vår Novotek-familj!' 

För ytterligare information kontakta: 

Tobias Antius CEO och verkställande direktör 
040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson CFO 
040-316932, 073-6338932 
jonas.hansson@novotek.com

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti, 2020 kl. 12:20 (CET).
 


Dokument: Novotek AB förvärvar B+I Automation AG (Schweiz)

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1117575

Novotek AB / 428 Insiderinformation

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1117575  13.08.2020 

Fler mfn_news