Home MFN News Items Novotek AB: Kommuniké från årsstämma
,

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i Novotek AB

Novotek AB höll idag 2022-05-10 årsstämma och beslöt följande: 

Utdelning
Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2021 dela ut en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 12 maj 2022. Utdelningen beräknas ske den 17 maj 2022.

Styrelse
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Fredrik Larsson, Anna Bjelm och Charlotta Johnsson samt nyvalde Sven Kristensson och Peter Rosén.

Valberedning
Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam, Göran Andersson. samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB. 

Revisor
Årsstämman omvalde Mazars AB (huvudansvarig Anders O Persson) samt Caroline Norrsand, verksam vid Mazars AB.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Arvodering av styrelse
Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 110 tkr per medlem. 

Ersättningsrapport
Styrelsens ersättningsrapport för 2021 godkändes.

Information
För ytterligare information kontakta: 

Tobias Antius                   
CEO                        
040-316915, 073-6338915             
tobias.antius@novotek.com            

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Novotek AB

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. 

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447
 


Dokument: Novotek AB: Kommunike årsstämma 2022 05 10

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1348795

Novotek AB / 64 Kommuniké från årsstämma

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1348795  10.05.2022 

Fler mfn_news