Home MFN News Items Novotek AB: Kommuniké från årsstämma
,

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i Novotek AB

Novotek AB (publ) höll idag 2021-05-06 årsstämma och beslöt följande: 

Utdelning
Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2020 dela ut dels en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie, dels en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie, totalt 2,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 10 maj 2021. Utdelningen beräknas ske den 14 maj 2021.

Styrelse
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Claes Lindqvist, Fredrik Larsson, Anna Bjelm samt Charlotta Johnsson.

Valberedning
Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB. 

Revisor
Årsstämman omvalde Mazars AB (huvudansvarig Bengt Ekenberg) samt Anders O Persson, verksam vid Mazars AB.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Arvodering av styrelse
Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 95 tkr per medlem. 

Ersättningsrapport
Styrelsens ersättningsrapport för 2020 godkändes.

Ändring av bolagsordningen
De av styrelsen föreslagna bolagsordningsändringarna godkändes.

Information
För ytterligare information kontakta: 

Tobias Antius                    
CEO                         
040-316915, 073-6338915             
tobias.antius@novotek.com          

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. 

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Novotek AB
Box 16014
200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Organisationsnummer: 556060-9447
 


Dokument: Kommuniké från årsstämma i Novotek AB

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1193570

Novotek AB / 64 Kommuniké från årsstämma

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1193570  06.05.2021 

Fler mfn_news