Home MFN News Items Novotek AB: Novotek förvärvar Astec IT Solutions Ltd (UK)
,

Novotek AB: Novotek förvärvar Astec IT Solutions Ltd (UK)

Novotek AB: Novotek förvärvar Astec IT Solutions Ltd (UK)

Novotek förvärvar Astec IT Solutions Ltd (UK) 

Novotek AB (”Novotek” eller ”Bolaget”) har idag förvärvat 100 % av aktierna i Astec IT Solutions Ltd (”Astec”). Astecs verksamhet bedrivs huvudsakligen i Storbritannien och kompletterar Novoteks nuvarande verksamhet. Astec arbetar med att implementera lösningar baserade på framför allt samma leverantörer som Novotek återförsäljer och Astec kommer därför att på ett utmärkt sätt utvidga Novotekgruppens verksamhet i UK. Astec har 21 anställda, och omsatte under räkenskapsåret 2021/2022 ca 2,8 M£ med ett EBITDA‐resultat om ca 0,9 M£. Den initiala köpeskillingen uppgår till ca 3,25 M£ (exklusive kassa). Till detta kommer en tilläggsköpeskilling som baseras på Astecs resultat under de kommande tre åren. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Novoteks vinst per aktie under innevarande år. Astec kommer senare att namnändras till Novotek Solutions UK&I Ltd. 

”Vi ser stora möjligheter med Novoteks förvärv och ledarskap där fördjupandet av samarbetet med hela Novotekgruppen kommer att göra oss starkare och ge oss möjligheter vi inte haft tidigare, både för kunder och personal.” säger Andy Tripp verkställande direktör för Astec IT Solutions Ltd. Andy kommer att stanna i denna position även under Novoteks ledning.

”Vi får nu helt nya möjligheter att tillsammans med Astec kunna erbjuda alla, både Astecs och Novoteks nuvarande och potentiella kunder, ett utökat och förstärkt erbjudande som möjliggör en snabbare tillväxt för Novotek i UK.” säger George Walker, verkställande direktör för Novotek UK&I Ltd. George kommer från och med nu att ansvara för den totala verksamheten i UK&I.  

”Förvärvet av Astec är ett kompletterande förvärv som görs för att stärka vår närvaro i för oss viktiga marknader. Astec kan bidra till en acceleration i vår gemensamma fortsatta utveckling i UK&I” säger Tobias Antius och fortsätter ”vi välkomnar därför idag alla våra nya medarbetare i Storbritannien in i vår allt större Novotek‐familj!”   

För ytterligare information kontakta:   
Tobias Antius CEO och verkställande direktör  
073‐6338915  
tobias.antius@novotek.com

Helena Bramstorp CFO
070-9989133
helena.bramstorp@novotek.com
 
Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november, 2022 kl. 11:40 (CET).

 


Dokument: Novotek förvärvar Astec IT Solutions Ltd (UK)

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1476513

Novotek AB / 428 Insiderinformation

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1476513  01.11.2022 CET/CEST

Fler mfn_news